Confidence EQ kan hjälpa sto och föl under avvänjningen

Samtliga i studien visar signifikant minskning av oroliga beteenden för samtliga föl i EAP grupperna

Viltlevande ston vänjer av sina föl kring 9 – 12 månaders ålder om de är dräktiga, annars inte förrän fölen är runt 16 månader gamla. Den avvanda fölungen stannar kvar i stoets närhet och får skydd och trygghet.

Tidigare avvandes de flesta föl runt 6 månaders ålder, men senare tids forskning har visat på risken för problem med en tidig avvänjning. Denna kunskap har lett till att de flesta Svenska uppfödare gått över till en mer naturlig och senarelagd avvänjning. 

Det finns 2 modeller för avvänjning: succesiv avvänjning där man separerar sto och föl i stallet under natten men låter dem gå tillsammans i hage under dagen eller att direkt helt separera sto och föl åt. I den senare modellen bör fölet inte hållas i ensambox utan i gruppbox/lösdriftform med andra föl.
Att Equanimity kan underlätta avvänjningen för både sto och föl visar en studie som genomfördes på Veterinärhögskolan Utrecht, Department of Animals in Science and Society: Division of Ethology and Wellfare, 2010.

‘The use of Equine Appeasing Pheromone to reduce ethological and physiological stress symptom’s in horses’
Studien var en dubbelblind, placebokontrollerad studie för att studera effekten av det feromon lakterande ston avger, EAP (Equine Appeasing Pheromone) vid korttids separation mellan sto och föl och omfattade 32 ston med föl som delades in i 4 grupper;

  • Sto och föl behandlades med EAP
  • Fölen behandlades med EAP
  • Stona behandlades med EAP
  • Kontrollgrupp, ej behandlade

Ston och föl i samtliga 4 grupper separerades under 5, 10 samt 20 minuter under 3 på varandra följande dagar.  Deras beteende under försökstiden videofilmades och bedömdes efter en i förväg bestämd skala.

Resultat:En signifikant minskning av oroliga beteenden för samtliga föl i EAP grupperna. Den lugnande effekten hos dessa föl var fortfarande märkbar 6 veckor efter testet då samtliga föl avvandes.  EAP fölen uppvisade signifikant mindre stressrelaterade beteenden jämfört med de föl som fått placebo.
Läs mer om Equanimity

Tillbaka till toppen