ProEquo® Sticks – Hästens ProViva!

ett nytillskott till Ceva’s hästproduktsortiment

Ceva Animal Health och det Ideon-baserade forskningsföretaget ProEquo AB i Lund har idagarna tecknat avtal om samarbete gällande marknadsföring, försäljning och distribution på den Skandinaviska marknaden av ProEquo® Sticks, hästens ”proviva”.

ProEquo® är ett kompletteringsfoder för hästar och  finns nu  både som en torr (ProEquo®  Sticks) och flytande (ProEquo® Flytande) produkt.

ProEquo®  Sticks innehåller ett frystorkat pulver med 80 miljarder mjölksyrabakterier, Lactobacillus plantarum JI:1 per sticka (dospåse). En förpackning innehåller 15 dospåsar.
ProEquo® är baserat på mjölksyrabakterien Lactobacillus plantarum JI:1. Denna bakterie är isolerad från en frisk tarmslemhinna från häst och patenterad p.g.a. sina unika och positiva egenskaper i hästens tarm. I ProEquo Sticks finns det även betaglukaner från havre, som idag har godkänt hälsobudskap från EU gällande sin kolesterolsänkande effekt hos människor.

Effekten av ProEquo® har studerats i flera olika studier i Sverige och England. I samarbete med veterinärer har utvalda kundgrupper provat produkten och positiva effekter har iakttagits på bl.a. tävlingshästar som är stressade och har magsår. Även i samband med avmagring, kolik, fång, mugg, diarréer och illaluktande träck har ProEquo® använts med positivt resultat. ProEquo® har även använts i samband med antibiotikabehandling och mot rotavirus. Dessutom finner de flesta hästar ProEquo® Flytande som mycket välsmakande, vilket innebär att de äter bättre, vilket annars ibland kan vara ett problem. Idag används och rekommenderas ProEquo® bl.a. av många veterinärer och veterinärkliniker.  

En tarmflora i balans är avgörande för hästens välbefinnande. Hos en vuxen häst koloniseras mag- tarmkanalen av flera hundra olika arter av bakterier. Hästen är helt beroende av vissa bakterier i tarmfloran för att kunna bryta ner och utnyttja energin i sin cellulosarika diet. Balansen i hästens tarmflora kan dock lätt rubbas på grund av yttre påfrestningar.
 
Tanken att tarmens mikroflora består av harmlösa och “nyttiga” bakterier liksom av sådana som kan vara potentiellt skadliga och sjukdomsframkallande föddes av den ryske forskaren och Nobelpristagaren Elie Metchnikoff (1845-1916). Han ansåg att mjölksyrabakterierna var speciellt intressanta och att de skulle kunna motverka störningar i mag- tarmkanalen. Den ofta använda termen "Probiotika" avser "mikroorganismer med positiva hälsoeffekter hos människor eller djur".
 
De bakterier som studerats mest med avseende på dess probiotiska effekter är olika typer av mjölksyrabakterier (Lactobacillus plantarum JI:1 är en sådan bakterie).

För mer information besök våra ProEquo’s hemsida: www.proequo.se

Tillbaka till toppen