Vår Historia

Vi har kommit långt på kort tid. År 1999, efter den första av fyra förvaltningsledda buy-outs, lanserade vi Ceva Santé Animale. Sedan dess har vi vuxit i tvåsiffriga stormsteg.

Vi har vuxit både organiskt, drivet av produktutveckling och försäljning, och genom förvärv. Nu är vi en av de ledande hälso spelarna djur. En oberoende bolag som ägs av dess folk - något som är distinkt i vår bransch.
 
Vårt tydliga, hela företaget visionen förenar alla våra verksamheter och produkter - att arbeta som man har varit avgörande för vår framgång. Och vi är resultatinriktad.
 
Vi ger de entreprenörer som är med oss friheten att arbeta sig för att nå våra gemensamma mål

Tillbaka till toppen