Våra värderingar

Hälsan hos djur, människor och planeten är oupplösligt förenade. Världen behöver en helhetssyn på hälsa, som förstår att genom att skydda djurens hälsa och vår miljö, skyddar vi vår egen hälsa och framtid.

Så vad betyder "beyond animal health" egentligen? För oss är det en trefaldig åtagande att hjälpa:

  • Utfodring en växande befolkning
     

Världens inte få någon mindre, så garanterar människor får bra och säker mat är viktigt. Just nu har vi inte alla har tillgång till tillräcklig animaliskt protein. Så hållbart, intensivt jordbruk kommer bara att bli mer viktigt om vi ska kunna föda nio miljarder människor ska 2050. Det är därför vi samarbetar med producenter av animaliskt protein för att hitta mer effektiva sätt att uppfödning som också minimerar djur stressen .

  • Förhindra zoonoser
     

Som vi alla blir mer rörliga, stiger risken för allvarliga pandemier - det är därför vi är dedikerade till att bekämpa zoonoser som bär hotet. Våra produkter och tjänster, både befintliga och de som vi är ännu inte uppfinna, kommer att hjälpa de offentliga hälsovårdsmyndigheterna att skydda hälsan hos människor och djur.

  • Nurturing hemma
     

Ju mer urbaniserad vi blir, desto viktigare är djuren i våra liv. Deras sällskap erbjuder omätbar tröst och känslomässigt stöd -och verkliga fördelar för vår hälsa och välbefinnande. Som våra städer växer, så kommer rollen av veterinärer i att utbilda människor hur man ska leva i harmoni med sina husdjur.
 
Det är en stor vision. Vi vet att vi inte kan uppnå det ensam. Så vi utöka vår utmaning för världen i stort - eftersom endast genom att arbeta tillsammans med andra vårdpersonal kommer vi möter framtidens världshälsokrav.

Tillbaka till toppen