Boviseal

Antibiotikafri sintidsbehandling

Boviseal® vet.
Antibiotikafria intramammarier för förebyggande av mastit i sintid. Boviseal® vet. är en receptfri och antibiotikafri sintidsbehandling för mjölkkor innehållande vismutnitrat och mineralolja, förpackad och doserad i plastsprutor för engångsanvändning.

Boviseal® vet. skall användas på friska kor för att förebygga juverinflammation under sintiden samt under laktationen den närmaste tiden efter kalvningen (i åtminstone 60 dagar). Boviseal® vet. appliceras i spenkanalen för att bilda en fysisk barriär, en plugg, mot yttervärlden.

När mjölkkor sinläggs skall det normalt bildas en keratinplugg i spenkanalen som skyddar spenen mot skadliga mikroorganismer. Hos många av mjölkkorna bildas en ofullständig keratinplugg vilket innebär att mikroorganismer kan tränga in i spenkanalen och orsaka juverinflammation. Majoriteten av alla nya juverinflammationer, som uppkommer i sintid, inträffar hos dessa kor med helt eller delvis öppna spenkanaler. Dessa juverinflammationer kan Boviseal® vet. hjälpa till att förhindra.

Boviseal® vet. sitter kvar i spenen under hela sintiden och mjölkas ut, för hand, i samband med kalvningen. Det är helt ofarligt om kalven råkar få i sig Boviseal® vet. pluggen.Boviseal® vet. har visat sig vara lika effektiv som antibiotika i att förebygga uppkomsten av nya juverinflammationer i sintid. Behandling med Boviseal® vet. skall ske hygieniskt, direkt efter sista mjölkningen, så att spenen försluts ren. Boviseal® vet. kan användas till djur som är anslutna till KRAV.

Användningsområde
Förebygga nya juverinflammationer.
Behandlingen resulterar i en minskad incidens av juverinflammationer
under sintid och påföljande laktation
(i åtminstone 60 dagar efter kalvning).

Innehåll
Innehåll per intramammarie
Vismutsubnitrat 2.6 g
Mineralolja

Dosering
För intramammär infusion till friska kor med celltal
< 200.000 celler/ml.
En doseringsspruta administreras per juverdel direkt efter sista mjölkningen. För att förhindra kontamination av spenkanalen är det av yttersta vikt att behandlingen utförs hygieniskt enligt bruksanvisningen på bipacksedeln.

Förpackning
24 st
120 st.

Karenstid
Boviseal® vet. har 0 dagars karenstid både avseende mjölk
och slakt.

Övrigt
Om tecken på mastit uppkommer under sintiden kan Bovisealpluggen enkelt mjölkas ut för hand och relevant veterinärbehandling inledas.

För mer information se www.fass.se (Öppnas i nytt fönster)

Boviseal säljs hos apotek

Tillbaka till toppen