Fokus på omvärlden

Som global ledare inom veterinärmedicinen vill Ceva bidra på ett ansvarsfullt och etiskt korrekt sätt till att öka välfärden hos djur och människor

Vi tar vårt ansvar för att skydda miljön på stort allvar och genomför kontinuerligt studier av animaliskt restavfall för att fastställa dess effekter på miljön.

Våra forsknings och utvecklingscentra månar alltid om djurens välbefinnande. Arbetet regleras av etiska stadgar där det bl.a. är fastställt att alla djurförsök ska godkännas av etiska kommittéer.

Ceva stödjer och medverkar i olika välfärds- och sociala program runt om i världen.

Tillbaka till toppen