Fokus på omvärlden

Som global ledare inom veterinärmedicinen vill Ceva Santé Animale bidra ansvarsfullt- och på ett etiskt korrekt sätt till att öka välfärden hos djur och människor

Detta är också vårt huvudsakliga mål med all vår forskning och produktutveckling.
Vi tar vårt ansvar för att skydda miljön på stort allvar och genomför kontinuerligt studier av animaliskt restavfall för att fastställa dess effekter på miljön. Våra forsknings och utvecklingscentra månar alltid om djurens välbefinnande. Arbetet regleras av etiska stadgar där det bl.a. är fastställt att alla djurförsök ska godkännas av etiska kommittéer. Ceva stödjer och medverkar i olika välfärds- och sociala program runt om i världen.

Tillbaka till toppen