Partnerskap och vetenskapligt samarbete

Ceva är en del av ett omfattande nätverk med företag och vetenskapliga institutioner över hela världen.

Genom att främja samarbete med universitet, institut samt privata och offentliga forskningscentra kan Ceva ligga i framkant med de senaste rönen inom forskningen samt utveckla och sprida vetenskaplig kunskap.

Kunskap är universell och för att finna spjutspetskompetens är Cevas forskning spridd över hela världen. Ceva verkar tillsammans med externa partners för att stimulera och komplettera vår egen forskning och utveckling.

Ett bra exempel på hur samarbete med vetenskapliga institutioner har lönat sig är Cevas utveckling av det nya Q-feber vaccinet. Med stöd av det franska nationella institutet för jordbruksforskning (INRA) och Nantes Veterinary School har Ceva utvecklat detta vaccin mot Q-feber, en av zoonos på frammarsch i Europa.

Affärsutbyten och vetenskapliga samarbeten har gett Ceva en ovärderlig möjlighet att arbeta med ledande specialister inom olika områden. Vi fördjupar på så vis våra egna färdigheter och kunskap vilket ger oss möjlighet att tillverka kvalitetsprodukter till våra kunder.

Cevas VD, Marc Prikazsky, har beskrivit forskare som världens "nya entreprenörer ". Kontakta oss gärna om du har en affärsidé eller vetenskaplig idé som du vill utveckla självständigt och/eller i samarbete med oss.

Tillbaka till toppen