Stödprogram

Ceva är en aktiv medlem i GALV, en icke vinstdrivande global sammanslutning av partners inom både den offentliga och den privata sektorn.

GALV medfinansieras av Bill och Melissa Gates stiftelse. Föreningens syfte är att rädda människoliv genom att främja hälsa hos boskapsdjur. Detta uppnås genom att vacciner, diagnostika och läkemedel görs tillgängliga även för de mest utarmade djurägarna. Ceva bidrar till föreningens arbete genom sin närvaro i utvecklingsländer och sitt tekniska kunnande inom tropisk veterinärmedicin.

För mer information, vänligen se GALVmed webbplats

Ceva och SOS-projektet

År 2006 inledde Ceva tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna i Uganda en kampanj för att bekämpa sömnsjuka (sleeping sickness). Samarbetet inleddes genom att en krissituation uppstod i norra Uganda, då de två olika formerna av sömnsjuka hotade att eskalera i omfattning. Genom vårt SOS projekt (Stamp Out Sleeping sickness) har vi i dagsläget sponsrat behandlingen av 250 000 nötkreatur i fem distrikt; Apac, Dokolo, Kaberamaido, Lira och Amolatar. Efter en enda injektion med läkemedel blir djuren infektionsfria. För att förhindra återsmitta följs injektionen av regelbunden sprayning med insekticider på djurens ben och buk där tsetseflugorna återfinns mest.

SOS-projektet har framgångsrikt bidragit till att:

  1. Förhindra spridningen av båda formerna av sömnsjuka.
  2. Reducera antalet fall av sömnsjuka i de områden där projektet pågår.
  3. Skapa arbetstillfällen genom att tillhandhålla veterinärprodukter och tjänster.
  4. Förbättra hälsoläget för boskap och människor inom projektets område samt ökat tillgången på föda för befolkningen.

Fas 2 i SOS-projektet påbörjas år 2010 då fler områden får tillgång till åtgärdsprogrammet.

Ceva och hästar
Samspelet mellan djur och människa visas tydligt inom hästsporten. Därför har Ceva valt att samarbeta med och sponsra två framgångsrika ryttare som Stephan Lafouge och Valérie Salles.

Tillbaka till toppen