Dog Adventure Conference

Den 3:e december var CEVA på plats på Dog Adventure Conference i Stockholm. Vi var där tillsammans med Patrick Pageat, professor inom etologi, IRSEA, Research Institute in Semiochemistry and Applied Ethology, Frankrike och upphovsmakaren till feromonprodukterna...

Även Utbildningsradion var på plats denna dag och förevigade föreläsningarna som sedan kommer att sändas i TV framöver under nästa år.

Historiken bakom Dog Adventure Conference har sin upprinnelse i att David Selin kom i kontakt med två Cambodian locals. En hundtyp som försvaret tog in från Kambodja. Ett fascinerande djur med en språksäkerhet och integritet som aldrig setts hos tamhund. För att få chansen att möta fler av dessa fantastiska hundar, så försökte David ordna en träff för ägarna till de sju hundar som fanns i Sverige. För att locka dessa hundägare till en sådan träff engagerades en spännande föreläsare. Detta utvecklades till att även andra intressanta föreläsare var intresserade av att medverka. ”Träffen” har sedan utvecklats till en konferens, där eldsjälarna bakom konferensen förutom David, är hans fru Maria, Theresia Hansson och Bo Stigsson.

Målet med “Adventskonferenserna” har varit (och är) att sprida kunskap om hunden som biologisk varelse. På Dog Adventure konferens 2011, var temat för dagen uppfödning och genetik med en mängd intressanta föreläsare. Publiken var en härlig blandning av framförallt uppfödare, djursjukvårdare, veterinärer, hundpensionatägare, hundförare och hundinstruktörer.

Dagens föreläsningar inleddes med att Peter Savolainen berättade om hundens ursprung i Asien och dess genom, men även hur man kan klassificera den genom att kartlägga genomet. Det framkom att dagens hund inte har mycket gemensamt med vargens genom, knappt 2 %. Större delen av våra hundar är blandrashundar. De svenska hundraserna är dock några av de få raser som har högre procent varg genom, jämfört med andra hundraser.

Efterföljande talare, Nicolette Salmon Hillbertz, föreläste om de historiska hundtyperna, där man bl a gjort en sammanställning av äldre litteratur på ämnet. Här redogjordes för hur man kategoriserade hundar i olika typer och bl a om Carl von Linnés kartläggning av olika hundtyper.

Hanne Lövlie, föreläste om sexuell selektion och hur detta urval sker.

Jordbruksverket var även representerade med Sarah Dufva Lundquist och föreläste om regelverket kring hund och hundavel. Det framkom även att en eventuell ny lagstiftning är på gång, men att detta troligtvis inte kommer att ske än på några år. 

Under rubriken ”Går det att testa hundars mentalitet”, diskuterade Björn Forkman om, hur olika utfall kan bli, beroende på typ av mentalbeskrivning som används. Frågan som ställdes var också om svaren är relevanta för djurägaren och situation.

Genetisk variation och avel, samt epigenitik diskuterades av bl a Erling Strandberg och Per Jensen. Forskarna har nu börjat intressera sig för hur valpfostret påverkas av tikens livssituation, vid exempelvis stresspåverkan mm. I nuläget tror man att det föreligger en stor sannolikhet att detta kan påverka genomet på så vis att det kan ge beteendeförändringar hos valp. Det anmärkningsvärda är att arvsmassan (DNA) ej förändras, men uttrycks/nedregleras på dessa individer.

Efter Per Jensens föredrag om epigenetik föll det sig naturligt att Patrik Pageat tog vid och föreläste om feromonernas roll när tik och valpar knyter an till varandra, under den viktiga socialiseringsperioden. Framförallt tog han utgångspunkt i hur feromonsignaler fungerar och hur det i sin tur påverkar valpen. DAP, Dog Appeasing feromoner har som funktion förutom att knyta an tik och valp också en viktig roll för att kontrollera stressrelaterade reaktioner som uppstår i valpens och sedermera den vuxna hundens liv. Feromonerna skall i detta tillfälle förmedla en känsla av trygghet. Patrick avslutade med att syntetiska feromoner kan vara ett sätt att både överbrygga för valpen en stor och stressande händelse; exempelvis flytten från uppfödaren till nya valpägaren, men också användas med avsikt att förebygga eventuella stressrelaterade problem i den stressade vardagen som dag för dag blir mindre anpassad för våra husdjur.

Avslutningsvis fick publiken ett konkret exempel på kontrollerad avel som sker just nu inom försvarsmakten. Schäfrar är den hundras som främst föds upp till detta ändamål och man redovisade också hur olika mentalitet passar till olika tjänster så som polishund och bevakningshund.  

Allt som allt en lång och innehållsrik dag med många intressanta infallsvinklar och bra föreläsningar.

Vi ses väl på Dog Adventure Conference nästa år?!

Med vänliga hälsningar

 Marie Ålund och Emma Andreasson

 

Ceva Animal Health AB

Last update: 08/12/2011

Tillbaka till toppen