Nu byter vi logga och namn

Nu byter CEVA Vetpharma AB namn och skepnad. Vi är samma företag men med en ny logga och ett nytt namn; CEVA Animal Health AB.

Efter de 10 senaste åren av framgång, tar veterinärläkemedelsföretaget Ceva Santé Animale (CEVA) nu ännu ett steg framåt och vi lanserar nu vår nya logotyp och i samband med detta även vår nya vision. Det är en vision som sträcker sig bortom veterinärmedicin och välbefinnande för att bemöta världens hälsoproblem, något som CEVA anser är nödvändigt inför framtiden.

År 2050 uppskattas världens befolkning uppgå till 9 miljarder människor som alla ska dela på de begränsade tillgångar vi har. För att bemöta dessa prövningar tror CEVA på att utveckla ny teknologi, att integrera och att tillsammans jobba globalt. I en värld där miljöfrågor är av största vikt, är CEVA en viktig länk i den kedja som kommer bli otroligt betydelsefull för att uppnå ”One World, One Health”.

Med CEVA:s nya logotyp vill vi förmedla/fånga denna vision av en helhet, vilken kan delas in i 3 huvudsakliga element.

  1. En värld som delar vår öppenhet och vilja att bemöta nya globala utmaningar
  2. Vårat namn skrivet i gemener bekräftar vår strävan efter att jobba nära våra kunder och partners
  3. C:et i vårt namn står som en symbol för vårt engagemang, vi håller vad vi lovar

På Ceva är vi fast beslutna att fortsätta utveckla vår unika arbetsmodell, där vi sätter personalen i första hand och uppskattar entreprenörskap.

Vi kommer fortsätta att samla experter från hela världen inom olika områden och bjuda in dessa till våra vetenskapliga hälsokonferenser för att hitta nya lösningar till globala utmaningar.

CEVAs koncernchef säger såhär.

”Anledningen till att CEVA har lyckats så bra de senaste 10 åren är att vi har utvecklat en resultatdriven kultur, där våra kunder och partners vet att vi håller vad vi utlovar och levererar därefter. Morgondagens globala utmaningar kan inte lösas med dagens veterinärmedicinska kunskaper. Vi på CEVA kommer fortsätta vårt sökande efter att finna nya partners, med vilka vi kan samarbeta och leverera resultat som sträcker sig längre än enbart djurens hälsa och välbefinnande.”

CEVA Animal Health AB är ett svenskt företag som registrerar, importerar och marknadsför internationellt välrenommerade veterinärprodukter.Vi är ett dotterbolag till CEVA Santé Animale i Frankrike, som samarbetar samt representerar flera internationella företag. Vi är ensamma om att samarbete med internationella forskare utveckla och marknadsföra feromonprodukter till hund/ katt på svenska marknaden

Tillbaka till toppen