Kontakt

Den personliga information som samlas in för att hantera din begäran är avsedd för Ceva Animal Health AB och andra företag i Ceva-koncernen. Informationen kan vidarebefordras till leverantörer för hantering av din begäran.I enlighet med GDPR har du rätt att få information om, ändra och begära en begränsning i behandlingen av personlig information om dig. I vissa begränsande fall kan du även motsätta dig viss behandling av data, dra tillbaka ditt samtycke och begära radering eller överföring av data. För alla frågor om dina personuppgifter, vänligen gå till den här sidan.