Tar vårt globala ansvar

Som en global ledare inom veterinärmedicinen vill vi bidra till att öka välfärden hos djur och människor på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Vi tar vårt ansvar för att skydda miljön på stort allvar och genomför kontinuerligt studier av animaliskt restavfall för att fastställa dess effekter på miljön.

För våra forsknings- och utvecklingscentra är djurens välbefinnande alltid en prioritet. Deras arbetet regleras av etiska stadgar där det bland annat är fastställt att alla studier som involverar djur måste godkännas av en etisk kommitté.

Ceva stödjer och medverkar i flera olika välfärdsprojekt runt om i världen.

Tillbaka till toppen