Forskning och bidrag

75 % av människans infektionssjukdomar har sitt ursprung i djurvärlden. Ceva bidrar i kampen för att bekämpa zoonoser som brucellos, fågelinfluensa och Q-feber.

Enlig världshälsoorganisationen (WHO) diagnostiseras varje år ca 500 000 fall av brucellos på människa. Brucellos överförs från djur till människa huvudsakligen via direktkontakt med infekterade djur eller via opastöriserade mejeriprodukter, i första hand mjölk eller ost.

Ceva är det enda internationella veterinärmedicinska företaget som aktivt arbetar med att förebygga brucellos. I länder där smittrycket är högt finns möjlighet att bekämpa sjukdomen med förebyggande åtgärder. Koncernen erbjuder hälsovårdsmyndigheterna i drabbade länder ett samarbete för att genomföra ett omfattande vaccinationsprogram. Produkten kombineras med teknisk expertis från Ceva.

Ceva har utvecklat en ny typ av vaccin, ett s.k. vectorvaccin, vilket gör oss till en nyckelspelare i de globala insatserna för att bekämpa fågelinfluensa.

Det förutspås att år 2020 kommer den totala proteinproduktionen att vara 50% lägre än världens totala behov. Ceva:s ambition är att bidra med lösningar för att kunna främja produktionen av animaliskt protein överallt i världen.

Tillbaka till toppen