Vad gör vi mer?

Tillsammans med våra samarbetspartners samarbetar vi fortlöpande med tre av vår tids globala utmaningar d.v.s. konsumentsäkerhet för såväl användare som brukare, miljöaspekter och djurhälsa.

I dagens samhälle där förändringar sker i snabb takt arbetar Ceva Animal Helath tillsammans med våra samarbetspartners fortlöpande med tre av vår tids globala utmaningar d.v.s. konsumentsäkerhet för såväl användare som brukare, miljöaspekter och djurhälsa.

I alla länder där Ceva är verksamt tar vi största möjliga ansvar för att utveckla produkter som är konsumentsäkra. För att uppnå de målen är vi måna om att upprätthålla en hög etisk standard i all vår verksamhet – från forskning och utveckling till marknadsföring och försäljning samt genom att avsätta resurser för att kunna genomföra de studier som behövs för att garantera konsument- och miljösäkerhet.

Tillbaka till toppen