Säkerhetsövervakning

Här kan du läsa mer om säkerhetsövervakning och biverkningsrapportering:

Säkerhetsövervakning och biverkningsrapportering:
För Ceva Santé Animale är det mycket viktigt att få tillgång till, följa upp, utreda förstå och förhindra eventuella biverkningar vid användning av våra produkter. Inom företaget finns en enhet vilka enbart arbetar med säkerhetövervakning och uppföljning.

Vi rekommenderar att du alltid läser informationsbladet innan du använder någon produkt.

Till djurägaren:

Om du misstänker biverkningar efter att ha använt någon av våra produkter:

  1. Kontakta din veterinär 
  2. Kontakata Ceva Animal Health AB, telefon 046-12 81 00
  3. Kontakata Läkemedelsverkets biverkningsenhet, telefon 018-17 46 00. Växeln är öppen vardagar 08.00-16.30 alternativt besök www.lakemedelsverket.se 
  4. Ceva säkerhetsövervakningsteam och farmakovigillansavdelning: Kontakta oss.

Till veterinären:

Om du misstänker biverkningar efter att ha använt någon av våra produkter:
 

  1. Kontakta Läkemedelsverkets biverkningsenhet, telefon 018-17 46 00. Växeln är öppen vardagar 08.00-16.30 alternativt gå in på länken www.lakemedelsverket.se
  2. Kontakta Ceva Animal Health AB, telefon 046-12 81 00
  3. Kontakta Ceva Santé Animale säkerhetsövervakningsteam och farmakovigillansavdelning: Kontakta oss