Cystease

Receptfritt fodertillskott vid urinvägsproblem hos katt

Cystease®

Innehåll: N-acetyl-D-glukosamin
Cystease är ett fodertillskott i tablettform till katt. N-acetyl-D-glukosamin är förstadiet till den glukosaminoglukan som täcker urinblåsans slemhinna. Härigenom kommer slemhinnan inte i kontakt med urinen.
Hos katter med FIC innehåller urinen en lägre koncentration av glukosaminoglykaner och urinblåsans vägg visar en ökad genomsläpplighet vilket kan leda till att retande substanser i urinen påverkar urinblåsans vägg som inflammeras.

Finns att köpa receptfritt hos veterinär eller på apotek, exempelvis apotea.se

Vad är Idiopatisk Cystit (FIC) Urinvägsproblem hos katt?

Symtom från de nedre urinvägarna är mycket vanliga hos katt. Symtomen på FIC är smärta från urinvägarna, blod i urinen, att katten gör frekventa försök att urinera och urinerar små mängder urin, ofta utanför kattlådan. (2) En rad orsaker som t.ex. urinsten, infektion eller inflammation kan ligga till grund för dessa besvär, men i ca 60 -70% av fallen hittas inte grundorsaken. Detta sjukdomstillstånd kallas idiopatisk (okänt ursprung) cystit, FIC.

Stress anses också vara en viktig orsak till FIC och studier visar att katter med FIC reagerar annorlunda på stress än andra katter (1). De visar en större tendens till ökad törst och aptit, högre urineringsfrekvens och pälsputsning när de utsätts för stress än andra katter.

Sjukdomen förekommer hos han- och honkatter i alla åldrar, men är vanligast hos medelålders katter och det finns beskrivet att perserkatter och långhåriga katter har en större risk att drabbas av FIC. (1)

I de flesta fall avklingar symtomen på FIC utan behandling inom 5 till 7 dagar, men katten bör behandlas eftersom tillståndet är mycket smärtsamt och kan leda till beteendeförändringar. (1, 3)

Åtgärder

  • Var mycket uppmärksam på hur ofta katten kissar och uppsök omedelbart en veterinär om katten kissar allt mindre eller helt slutar urinera.
  • Viktigt att katten får i sig mycket vätska. Ett tips är att frysa in små mängder vätska från tonfisk konserverad i vatten och lägga en sådan ”istärning” i vattenskålen per dag. Vattenfontäner som håller vattnet smakligt och friskt finns att köpa i fackhandeln.
  • Ge katten fodertillskott Cystease® - finns att köpa receptfritt hos veterinär eller fråga hos ditt apotek.
  • Använd feromonprodukten FELIWAY CLASSIC Doftavgivare i ditt hem för att ge katten trygghet och minska stressen som kan vara en bidragande faktor till sjukdomen.
  • Om du har fler än en katt i hemmet ska du ha minst en toalåda samt mat- och vattenskål till varje katt. Gärna separerade från varandra.
1. Gunn-Moore, D. A. 2003. Feline lower urinary tract disease. Journal of Feline Medicine and Surgery 5, 133-138 2. Cameron, M. E. et al. 2004. A study of environmental and behavioral factors that may be associated with feline idiopathic cystitis. Journal of Small Animal Practice vol 45,144-147. 3. A Hoppe. 2003. Vanliga urinvägsproblem hos katt. Doggy Rapport, nr 1 årgång 27. 4. Gunn-Moore, D. A. 2000. Update on Feline Lower Urinay Tract Disease (FLUTD). Ralston Purina Lecture in Feline Medicine, University of Edinburgh. 5. Gunn-Moore, D. A.,Shenoy, C. M. 2003. Oral glucosamine and the management of feline idiopatic cystitis. Journal of Feline Medicine and Surgery 6pp 219-225. 6. Gunn-Moore, D. A., Cameron, M. E. 2004. A pilot Study using synthetic feline facial pheromone for the management of feline idiopathic cystitis. Journal of Feline Medicine and Surgery 6, 133-138.
 

Aseptiline® Gel
- Mjukgörande desinfektionsmedel

Verksamt mot In uensavirus A (svin H1N1)
 
Användningsområde
Rengöring, desin cering och återfuktning av hud med eller utan föregående tvätt.
 
Antimikrobiella egenskaper
Aseptiline gel har baktericid, virucid och fungicid verkan, med e ekt mot de kliniskt relevanta sjukdomsframkallande mikroorganismerna som förekommer inom svensk och europeisk veterinärmedicin. Baktericid: prEN 12054, EN 1500, EN 12791 Tuberculocid: EN 14348. Jästicid: EN 1650. Virucid: EN 14476+A1 (30 sek).
Aktiv mot HIV-1, PRV (surrogat av HBV), BVDV (surrogat av HCV), Herpesvirus, Rotavirus, Coronavirus, In uensavirus A NIBRG 14 (H5N1) och In uensavirus A (svin H1N1).
 
Innehåll
Etanol (CAS nr 64-17-5 700 mg/g), hjälpämnen.
 
Användning
Bruksfärdig gel. Hygienisk handvård: tryck ut två pumpslag i hand atan, massera in i händerna låt lufttorka i ca 30 sek. Kirurgisk desinfektion: tryck ut två pumpslag i hand atan, massera in i händerna och låt lufttorka i 45 sekunder.
Upprepa därefter proceduren (2 pumpslag x 45 sek).
 
Förpackning
500 ml
5 l
 
Försiktighet
Mycket brandfarligt.
Förvaras åtskilt från antändningskällor – rökning
förbjuden. Se vidare information i datasäkerhetsblad.
 
Övrigt
Aseptiline nns även för andra ändamål såsom Aseptiline Yta för desinfektion av arbetsbänkar och undersökningsbord.

Tillbaka till toppen