Våra värderingar

Från dag ett har våra värderingar varit vår vägvisare. Värderingarna är det som förenar, varje land och varje avdelning, när vi genom innovation strävar efter att skapa framgång för våra kunder.

Våra kunder är vår drivkraft. Vi anpassar och utformar den bästa lösningen efter varje kunds specifika behov och utmaningar. Vi vill bygga starka och långsiktiga relationer, för vi tror att innovationer utvecklas bäst tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Med en stark entreprenörsanda inom företaget lyfts vi som individer till att tänka utanför boxen, vara kreativa och göra saker annorlunda. Att dela med oss av vår kunskap och att ta tillvara på möjligheterna är det som gör oss starka och snabba. Allt för att i slutändan se våra kunder uppnå sin största möjliga potential.

Solidaritet är ett lagarbete. Det som förenar oss är målet att bekämpa världens utmaningar inom djurhälsa. Vi tror på individens handlingsfrihet att fatta beslut och vi respekterar varandras arbete. Vi tror på öppna och transparanta relationer med våra kunder och samarbetspartners.

Ett innovativt tankesätt håller oss ständigt fokuserade på kvalitet och utveckling. Inte bara när det handlar om produktutveckling. Vi utmanar oss ständigt för att hitta nya vägar att skapa långsiktig hållbarhet – både för oss, våra kunder och världen vi lever i.

Tillbaka till toppen