Människors, djurens och planetens hälsa och välmående är förenade. Tar vi hand om djurens hälsa och miljö värnar vi samtidigt om planeten, om oss människor och om vår framtid.

Så vad betyder egentligen "Together, beyond animal health"? För oss på Ceva innebär det engagemang att förändra inom främst tre tydliga områden.

Mat åt jordens ständigt ökande befolkning

Världens befolkning kommer inte att minska, istället ser vi en ständig ökning av jordens befolkningsmängd. Att säkerställa produktion av bra och säker mat är därför en av vår tid största utmaningar. Redan idag är tillgången till animaliskt protein inte tillräcklig. En stark tillväxt och utveckling av ekologiskt och hållbart jordbruk kommer därför att vara av största vikt när vi år 2050 behöver mat åt nio miljarder människor på jorden. Därför samarbetar vi på Ceva med producenter av animaliskt protein för att utveckla säkra, hållbara och effektiva uppfödningsmetoder som samtidigt värnar om djurens hälsa och välmående.

Stoppa spridningen av sjukdomar

I vår moderna globala värld där allt fler kan resa och förflytta sig mellan jordens platser ökar också risken för utbrott av allvarliga pandemier. Vi på Ceva är därför dedikerade till att bekämpa sjukdomar som kan innebära en global risk för vår hälsa. Våra produkter och tjänster, både nuvarande och de vi just nu utvecklar, kommer att hjälpa hälsomyndigheterna i världens länder att skydda både sina människor och djur. 

Sällskapsdjurens välmående i våra hem

Sällskapsdjur är en viktig del i våra liv. I vårt urbaniserade samhälle har våra djur en stor betydelse för vår egen hälsa och välbefinnande. Vi på Ceva vill i samarbete med landets duktiga veterinärer ge djurägare kunskaper om hur man bäst lever i harmoni med sina husdjur.

Vi har stora visioner. Vi vet. Vi vet också att vi inte kan uppnå dem på egen hand. Så vi utmanar världen att följa med på vår resa och vår vision. Om vi arbetar tillsammans kan vi förändra och möta framtidens behov.

Tillbaka till toppen