CEVA LUNGPROGRAM (CLP)

Information om CLP till grisbönder

OM CLP FÖR SVIN

Ceva Lungprogram (CLP) är ett verktyg för en oberoende utvärdering av grislungors hälsostatus vid slakten. All data samlas in i en app som visar siffrorna i grafer och indexnummer, så att du enkelt kan få en statusöversikt. Det är ett värdefullt verktyg för att göra en framåtblickande plan för din besättning. 

Med CLP kan du undersöka om du har Mycoplasma eller elakartadlungsjuka(App) i din besättning. Du kan jämföra hälsostatus i lungorna med andra besättningar. Du kan sedan bedöma om vaccination mot Mycoplasma eller App är rätt för din grisbesättning, eller om ditt nuvarande vaccin säkrar tillfredsställande lunghälsa utifrån de beräknade resultaten.

 

MYKOPLASMA OCH ELAKARTAD LUNGSJUKA            

Vanligen orsakas lungsjukdom av Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo). Det är en av de vanligaste typerna av lunginflammation hos grisar, och grisarna visar många symtom, men dödligheten är låg. Denna lungsjukdom orsakar lägre tillväxt, högre foderkonsumtion, eventuellt dödsfall samt kostnader för medicinering.

Elakartad lungsjuka orsakas av Actinobacillus pleuropneumoniae (App), symtomen beror på vilken typ. Kronisk App-lungsjukdom orsakar kroniska lungskador (på brösthinnor), vilket gör det smärtsamt för grisen att andas och minskar tillväxten.

Kroniska lungskador vid tidpunkten för slakt är källa till viktig information om statusen på lunghälsan hos en besättning. Med CLP är det möjligt att undersöka vilket virus eller vilken bakterie som orsakar lungsjukdomen och bedöma hur allvarlig skadan är.

 

BEDÖMNING AV RESULTAT

Alla data från de granskade lungorna matas in i en app som visar siffrorna i grafer. Olika medelvärden för besättningen beräknas och det går att jämföra resultaten efter var i lungorna som förändringen ses. Följande beräkningar kan göras:

·  Genomsnittlig skada i hela besättningen
Varje lunga bedöms och omfattningen av skador mäts i procentandelar. Medelvärdet beräknas för alla lungor som testas i besättningen.

 ·  Genomsnittlig skada hos sjuka grisar

Beräknas för att ett stort antal friska grisar i besättningen inte ska ge en missvisande bild.

·  Genomsnittligt antal förtätningar i främre delen av lungorna
Beräknas för att avgöra om det har varit Mykoplasma i besättningen tidigare och för att uppskatta omfattningen.

·   App-index
Information om förekomsten av ärrbildning i brösthålan som indikerar om grisen tidigare har haft App-lunginflammation och kan då visa på omfattningen av tidigare skador.  

  

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Hitta remissblankett här: CLP-remiss

2. Blanketten skall fyllas i av veterinären och skickas till kontaktpersonerna nedan. 

3. Skriv "30 lungor till CLP" i ämnesraden vid registrering av grisbesättningen till slakteriet.

 

Slakterier: 

ClP-avtal har ingåtts med: KLS i Ugglarps, KLS i Kalmar, KLS i Dalsjöfors och HK Scan i Kristianstad. Om du vill ha CLP från ett annat slakteri, kontakta line.diness@ceva.com 

Ekonomi:

Ceva Animal Health betalar allt diagnostiskt arbete relaterat till studien. 

Slakteriet står för kostnaden för att ta ut lungorna i samband med slakten. Dem beställer även transport till laboratoriet.  Den enda kostnaden för grisproducenten är kostnaden för att transportera lungorna från slakteriet till laboratoriet. Detta pris kommer att variera något beroende på slakteriets läge i förhållande till laboratoriet (Från ca 1500kr-3000kr).

Faktureringsmetoden kan komma att variera mellan slakterierna. 

OM DU HAR FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:

Veterinär Line Diness

E-post: line.diness@ceva.com 

Tel: (+46) 064 245 68 20

Tillbaka till toppen