Järn och järnbrist hos gris

Järnbrist kan förebyggas och behandlas.

JÄRNBIST PÅVERKAR TILLVÄXTEN

Järn är nödvändigt för att grisen ska fungera fysiologiskt och växa normalt. Utan järn riskerar grisarna att drabbas av blodbrist (anemi) på grund av låga hemoglobinnivåer (Hb-nivåer eller blodprocent). Hemoglobin är molekylen som ger den röda färgen i de röda blodkropparna. Det binder syre och transporterar ut det i kroppen där det frisätts till alla kroppens celler. När hemoglobinnivån blir låg blir grisarna bleka och tillväxten lägre.

   

GRÄNSVÄRDEN FÖR JÄRNBRIST:

≥100 g / l: Normalt
90 g / l: Minimum för optimal prestation
80 g / l: Anemi (blodbrist)

   

ORSAKER OCH KONSEKVENSER AV JÄRNBRIST

Järnbrist hos grisar leder till lägre tillväxt, högre dödlighet och sämre immunförsvar. Sänkt immunförsvar gör grisarna mer mottagliga för andra sjukdomar och infektioner som kan påverka välbefinnandet och produktiviteten negativt. Grisens medfödda järndepåer räcker bara i några dagar efter födseln och den får mycket lite tillfört via mjölken. Grisar föds med cirka 50 mg järn men förbrukar 7 mg per dag. För att undvika låga Hb-nivåer och att grisarna blir anemiska är det därför nödvändigt att tillföra smågrisarna järn under den första levnadsveckan.

    

Normalt ger man 200 mg järn till varje gris. En högre dos kan ge järnförgiftning.

    

VANLIGA SYMTOM PÅ JÄRNBRIST HOS GRIS

  • Bleka grisar
  • Lägre tillväxt
  • Högre dödlighet

BEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV JÄRNBRIST

Järnbrist hos gris kan förebyggas. Järnbrist är en av de främsta orsakerna till blodbrist eller anemi hos grisar. Genom att tillföra 200 mg järn efter födseln kan du undvika att grisarna drabbas av järnbrist. Järn kan ges genom injektion eller oralt. Med en injektionslösning är du säker på att varje gris får rätt dos.

   

Hemoglobinnivåerna är lägre hos grisar med snabb tillväxt under perioden före avvänjning, även om de har fått tilldelat 200 mg järn strax efter födseln. Det tyder på att deras järndepåer håller på att ta slut och de är i riskzonen för järnbrist och att utveckla anemi. Du kan mäta hemoglobinnivån hos grisarna direkt i stallet.

   

DIAGNOS OCH DIAGNOSTIK AV JÄRNBIST HOS GRISAR

Du kan mäta hemoglobinnivån istallet och få reda på om dina grisar har tillräckligt med järn för att växa.

   
Mätning av hemoglobinnivån visar om grisarna har eller håller på att utveckla järnbrist. Det kan finnas variationer i besättningen och även i kullen. Grisarna blir vanligtvis bleka vid järnbrist, men inte alltid! De kan ha järnbrist utan att ändra färg.

   

Med en HemoCue kan veterinären mäta järnnivån direkt i stallet. Alternativt kan du skicka ett blodprov till ett laboratorium för att få en diagnostisk blodprovprofil.

   

Även om du ger dina grisar järn efter födseln, bör du fortfarande hålla koll på hemoglobinnivån för att undvika att dina grisar lider av järnbrist.

   

EKONOMISK BETYDELSE AV JÄRNBIST

Järnbrist hos grisar resulterar i lägre tillväxt hos grisarna, medan en hög järnnivå (hemoglobinnivå) i blodet vid avvänjning ökar potentialen för tillväxt efter avvänjning.

   

FAQ OM JÄRNBRIST - FÅ SVAR PÅ DE VANLIGASTE FRÅGORNA OM JÄRNBRIST HOS GRIS

1. Vad ska jag vara uppmärksam på vid injektion?
Om stämpeln trycks in innan nålen är helt inne i muskeln skapar du ett järndepå i fettvävnaden som grisen inte kan utnyttja. När du drar ut kanylen riskerar du "backflow" (att järn rinner ut) och underdosering. Du kan undvika detta genom att dra tillbaka huden på injektionsstället och släppa när du drar ut kanylen.

2. Varför är injektionsbehandling av järn bättre än oral (i munnen) administrering?
Injektionsbehandling av järn säkerställer mer exakt dosering.

3. Vilken dos ska smågrisarna få?
200 mg. En högre dos kan orsaka järnförgiftning.

4. Varför behöver grisarna järn?
Utan järn kan grisarna drabbas av anemi (blodbrist) och får inte ut tillräckligt med syre i kroppen. Det leder till lägre tillväxt, nedsatt immunförsvar och högre dödlighet.

5. Var får grisarna järn ifrån i naturen?
I naturen får grisarna det från jorden som är rik på järn.

6. Vad är skillnaden mellan gleptoferron och dextran?
Både gleptoferron och dextran är järninnehållande föreningar för injektion. Flera studier har visat att järnupptaget är bättre med gleptoferron än dextran, men båda järnkällorna har effekt mot järnbrist och anemi.

   

Tillbaka till toppen