Vaccinationsteknik och korrekt injektion

Får du ut allt av dina vacciner?

Checkpunkter du alltid ska vara uppmärksam på:

 • INJEKTIONSTEKNIK
  Om vaccinet inte deponeras på rätt ställe i kroppen blir effekten osäker. Detta gäller exempelvis om du använder en för kort kanyl och placerar vaccinet i fettvävnad istället för i muskelvävnad. Vaccinet kan också placeras felaktigt, om det går (för) snabbt när du vaccinerar.

    

 • KORREKT DOSERING
  Vi ser ibland att det används sprutor som inte är avsedda för särskilda doser – eller att ventilen i sprutan är otät => för liten dos dras upp och effekten påverkas.

    

 • HANTERING AV VACCINER
  Kontrollera utgångsdatum och placering i kylskåpet. Vaccinerna med kortast hållbarhet bör placeras längst fram i kylskåpet. Vacciner får inte placeras direkt mot ett kylelement!

    

 • DJURETS IMMUNFÖRSVAR
  Om immunförsvaret måste hantera en akut infektion vid vaccinationstidpunkten påverkas effekten av vaccinet.

    

 • VACCINATIONSTIDPUNKT
  Effekten av vaccination av smågrisar kan påverkas av suggans antikroppar och det kan också vara stor skillnad mellan vacciner när det gäller hur långt det är från vaccination till skydd. Tala med din veterinär om du är osäker.

    

 • SMITTRYCK
  Det är en balans mellan mängden antikroppar och den mikroorganism som är deras mål. Om smittrycket mot en sjukdomsframkallande mikroorganism är för högt kan antikropparna inte ”hålla stånd” mot angreppet och grisen kan utveckla sjukdom trots vaccination. Detta kan ibland ses när ett helt nytt vaccinationsprogram inleds.

     

DOWNLOAD HÄR

Det är viktigt att du väljer rätt kanylstorlek

Vilken kanylstorlek är egentligen bäst? Rosa, gul, vit?För optimal effekt och för att förhindra biverkningar av vacciner och behandling är det viktigt att du utför injektionen på rätt plats och väljer rätt kanylstorlek. De flesta vacciner och behandlingar som ges som injektioner ska ges i muskeln. Ceva rekommenderar följande kanylstorlekar vid injektion i muskeln:

Behandlingseffektiviteten kan påverkas av användning av för korta kanyler... Skillnaden mellan att använda en för kort kanyl och en kanyl som har rätt längd:

Har du frågor? Kontakta 

Line Diness
Veterinary Advisor/Product specialist Livestock Swine
tel: +46 046-245 68 20
e-post: line.diness@ceva.com

Tillbaka till toppen