Rehydion

För kalvar med diarré

Rehydion

Rehydion är en smaklig koncentrerad gel bestående av elektrolyter samt pH höjande ämnen. Den kan blandas i mjölk åt kalvar för att upprätthålla syra/ bas-, elektrolyt- och vätskebalansen vid diarrétillstånd. Rehydion påverkar inte den för kalven viktiga koagulationen av mjölken i löpmagen. Att blanda Rehydion i mjölk eller mjölkersättning innebär många fördelar. Genom att kalven erbjuds den smakliga mjölk/Rehydion lösningen, dricker den mer och återhämtar sig snabbare. Viktnedgången minskar, tarmens lokala immunförsvar stärks och eventuella tarmskador läker snabbare.

Användningsområde
Rehydion ges till kalvar med diarré.

Bruksanvisning
Rehydion blandas i mjölk eller vatten. Till kalv ges 80 ml Rehydion per dag,
fördelat på två givor (se nedan). En flaska Rehydion räcker för behandling av en
kalv i 4 dagar eller 2 kalvar i 2 dagar. Kan även ges direkt med ingivare.

Innehåll
Innehåll per liter:
Energi 5 MJ
Natrium 11,5 %
Kalium 4,5 %
Klorid 8,6 %

Förpackning
En flaska Rehydion innehåller 320 ml gel.
Rehydion finns i följande förpackningar: 12 flaskor, 4x12 flaskor.

Övrigt
Efter en tids lagring kan färgen på Rehydiongelen förändras. Brunfärgningen beror på en reaktion mellan salter och glukos och påverkar inte produktens egenskaper.

Rehydion säljs hos din veterinär men även hos Granngården, Gårdsservice, Spannex och Djurfarmacia.

Tillbaka till toppen