Återgå till produkt lista

ADAPTIL Transport

Spray med trygghetsskapande feromoner för hund

ADAPTIL Transport innehåller hundens trygghetsskapande feromon. Feromoner är doftsubstanser som alla däggdjur utsöndrar för att kommunicera ordlöst till sina artfränder. Genom att avge ett visst feromon påverkar en individ beteendet hos en annan individ av samma art.

Alla däggdjurshonor avger ett feromon, på engelska kallat ”appeasing pheromone”, vilket förmedlar en känsla av trygghet och lugn till avkomman.

Hundens tryggande feromon, D.A.P. utsöndras i juverområdet på den digivande tiken och förmedlar en lugn och trygghetskänsla till valparna. ADAPTIL feromon påverkar valparna så att de vågar undersöka sin omgivning och ger dem en grundtrygghet i mötet med nya och främmande föremål och situationer. Studier visar att också vuxna hundar påverkas på liknande sätt av ADAPTIL.

Användningsområde
ADAPTIL Transport förebygger och hjälper hundar att minska sin orosnivå i nya situationer i både i kända och okända miljöer. Kan användas både inom och utomhus som t.ex. vid:

  • Bilturer och andra transporter
  • Åksjuka
  • Tillvänjning till nya miljöer
  • Veterinärbesök, inläggning på djurklinik
  • Ovanliga och oförutsägbara situationer

Bruksanvisning
Spraya 8-10 pumpslag med ADAPTIL Transport ca 15 minuter före hunden introduceras i nya miljöer (bil, bur, hundpensionat osv.). Effekten varar i ca 4 timmar. Spraya på nytt när effekten avtar. ADAPTIL Transport kan sprayas på hundfilten, i buren eller i bilen.

Spraya ALDRIG ADAPTIL Transport direkt på hunden eller i närheten av hunden. Inomhus kan ADAPTIL Transport Spray komplettera ADAPTIL Doftavgivare på platser där man önskar en mer koncentrerad applikation. Spraya hundens liggplats, korg eller den plats hunden söker sig till.

Innehåll
Hundens tryggande feromon, D.A.P. 2%
Hjälpämnen (isopropanol) till 60 ml.

Förpackning
Finns i två storlekar, 60 ml och 20 ml.

Övrigt
Hundens feromoner är artspecifika och har ingen effekt på andra djurarter än hund. ADAPTIL är inte ett läkemedel. Startkarens 7 dygn, vid utställning och tävling. Vid misstanke om sjukdom, kontakta din veterinär.

Tillbaka till toppen