Återgå till produkt lista

Diarsanyl® fodertillskott till hund, katt, häst samt kalv och lamm som inte börjat idissla (montmorrillonitlera, prebiotika, elektrolyter och dextros)

Fodertillskott som kan ges i samband med mag- och tarmstörningar samt diarré. Diarsanyl kan användas ensamt eller i kombination med annan veterinär behandling. Diarsanyl kan ges till både fastande och icke fastande djur.

Ingen startkarens för häst

Kan köpas på apotek och hos veterinär.

Störningar i mag- och tarmkanal
Alla däggdjur är för sitt välbefinnande beroende av en fungerande mag-tarmkanal. Djur kan precis som människor drabbas av störningar i mag-och tarmkanalen och diarré av olika anledningar. De vanligaste orsakerna till mag- tarmstörningar är olämpligt födointag, infektioner, antibiotikabehandling och/eller annan sjukdom. Vid diarré förlorar djuret vätska, energi och salter. Dessutom förändras tarmens bakterieflora vid mag- och tarmstörningar.

Bruksanvisning
Skruva doseringsringen så att den står vid dosangivelsen enligt doseringsschemat i bipacksedeln. Avlägsna skyddskorken och för in sprutspetsen i djurets mungipa. Tryck ner doseringsstången tills det tar stopp.

Innehåll
- Montmorillonitlera som skyddar tarmslemhinnan, minskar näringsförlusterna, binder gifter och normaliserar avföringen.
- Prebiotika, fruktoligosackarider (F.O.S.) som stimulerar tillväxten och/eller aktiviteten av de nyttiga tarmbakterierna.
- Energi i form av lättsmälta sockerarter.
- Salter som djuret förlorar i samband med diarrén.

Dosering
2 - 7 kg 1 ml morgon och kväll i 3 dagar
7 - 18 kg 2 ml morgon och kväll i 3 dagar
18 - 30 kg 4 ml morgon och kväll i 3 dagar
30 - 60 kg 10 ml morgon och kväll i 3 dagar
> 60 kg 30 ml morgon och kväll i 3 dagar

Dosering häst och föl oavsett vikt: 30 ml morgon och kväll i tre dagar, alternativt 60 ml en gång per dag i tre dagar. Vid behov kan behandlingen förlängas.

Förpackning
10ml, 24ml, 60ml doseringsspruta

Övrigt
Djuret bör ha fri tillgång till rent vatten dygnet runt. Kontakta din veterinär om djuret får hög/låg feber, slutar att dricka, får påverkat allmäntillstånd eller har blodiga kräkningar och/eller diarré.

Tillbaka till toppen