Återgå till produkt lista

FELIWAY Classic Doftavgivare

Doftavgivare som sprider trygghetsskapande feromoner för katt

FELIWAY Classic Doftavgivare användas för att minska oönskade beteenden orsakade av oro, så som att katten kissar inne på oönskade ställen, klöser på möbler och tvättar sig överdrivet samt om katten har fått minskad eller ökad aptit. Används med fördel i hemmet vid renovering, flytt och när gäster kommer på besök eller vid andra förändringar i miljön som gör att din katt känner sig rädd och ängslig.

 

Innehåller en kopia av kattens ansiktsferomoner. Feromoner är doftsubstanser som alla däggdjur utsöndrar för att kommunicera ordlöst med sina artfränder. Feromonerna påverkar beteendet hos andra individer av samma art.

 

Katter avsätter ansiktsferomoner genom att gnida sitt huvud, från sidan på kinden till nederdelen av örat mot föremål som den vill markera. När katten känner sig trygg i sin omgivning visar den detta genom att  ”ansikts”markera mot t.ex. möbler, dörrkarmar och gardiner varvid ansiktsferomonet överförs till föremålet i fråga.

 

Ansiktsferomonerna förmedlar en känsla av välbefinnande, lugn och trygghet. När det inträffar en förändring i kattens omgivning eller om katten känner sig ängstlig, kan den ändra beteende.

 

Exempel på sådana förändringar kan vara flyttning, ommöblering, veterinärbesök, eller ankomst av nya djur eller människor.Otryggheten kan ta sig uttryck som urinmarkeringar, klösningar, minskad aptit och dämpad leklust eller att katten drar sig undan och blir skygg.

 

I dessa situationer kan FELIWAY Classic Doftavgivare hjälpa katten att återfinna sin naturliga balans.

 

Innehåll

 • Syntetisk analog till kattens ansiktsferomoner 2%
 • Hjälpämne (högrenad paraffinolja) till 100 g.
 • En elektrisk doftavgivare för inkoppling i ett elektriskt uttag.

 

Användningsområde

 • Förhindra urinmarkering
 • Förhindra oönskade klösningar
 • Underlätta anpassningen till förändringar i kattens närmiljö
 • Den oroliga gamla katten

Bruksanvisning

 • Avlägsna locket på flaskan.
 • Skruva på flaskan på doftavgivaren, dra åt försiktigt.
 • Placera doftavgivaren i det rum där katten vistas mest. 
 • Sätt doftavgivaren i ett elektriskt uttag med flaskan rakt under doftavgivaren.
 • För bästa luftcirkulation, sätt doftavgivaren i ett fritt beläget elektriskt uttag (helt fritt ovanför och min. 50 cm på vardera sida).
 • En doftavgivare täcker ca 50-70 kvm och räcker i ca 4 veckor.

 

Förpackning

 • En doftavgivare och en flaska (48 ml).

 

Användning

 • Byt till ny flaska när det är kvar ca 2-3 mm vätska i flaskan. Bottenskiktet av vätskan kan inte sugas upp av veken.
 • En doftavgivare kan återanvändas 5 ggr, dvs. max. 6 månader.
 • Refillflaska à 48 ml finns att köpa för fortsatt behandling.

 

Feromoner är inte hormoner

Till skillnad från feromoner är hormoner substanser som produceras inne i kroppen av ett organ eller en vävnad och som efter transport med blod eller lymfa till ett helt annat organ utlöser specifika reaktioner.

 

Övrigt

 • Kattens ansiktsferomoner är artspecifika och har ingen effekt varken på människor eller andra djurarter än katt.
 • FELIWAY Classic Doftavgivare är inte ett läkemedel.
 • Vid misstanke om sjukdom, kontakta din veterinär. 

Tillbaka till toppen