Cystease

Receptfritt fodertillskott vid urinvägsproblem hos katt

Cystease®

Innehåll: N-acetyl-D-glukosamin
Cystease är ett fodertillskott i tablettform till katt. N-acetyl-D-glukosamin är förstadiet till den glukosaminoglukan som täcker urinblåsans slemhinna. Härigenom kommer slemhinnan inte i kontakt med urinen.
Hos katter med FIC innehåller urinen en lägre koncentration av glukosaminoglykaner och urinblåsans vägg visar en ökad genomsläpplighet vilket kan leda till att retande substanser i urinen påverkar urinblåsans vägg som inflammeras.

Finns att köpa receptfritt hos veterinär eller på apotek, exempelvis apotea.se

Vad är Idiopatisk Cystit (FIC) Urinvägsproblem hos katt?

Symtom från de nedre urinvägarna är mycket vanliga hos katt. Symtomen på FIC är smärta från urinvägarna, blod i urinen, att katten gör frekventa försök att urinera och urinerar små mängder urin, ofta utanför kattlådan. (2) En rad orsaker som t.ex. urinsten, infektion eller inflammation kan ligga till grund för dessa besvär, men i ca 60 -70% av fallen hittas inte grundorsaken. Detta sjukdomstillstånd kallas idiopatisk (okänt ursprung) cystit, FIC.

Stress anses också vara en viktig orsak till FIC och studier visar att katter med FIC reagerar annorlunda på stress än andra katter (1). De visar en större tendens till ökad törst och aptit, högre urineringsfrekvens och pälsputsning när de utsätts för stress än andra katter.

Sjukdomen förekommer hos han- och honkatter i alla åldrar, men är vanligast hos medelålders katter och det finns beskrivet att perserkatter och långhåriga katter har en större risk att drabbas av FIC. (1)

I de flesta fall avklingar symtomen på FIC utan behandling inom 5 till 7 dagar, men katten bör behandlas eftersom tillståndet är mycket smärtsamt och kan leda till beteendeförändringar. (1, 3)

1. Gunn-Moore, D. A. 2003. Feline lower urinary tract disease. Journal of Feline Medicine and Surgery 5, 133-138 2. Cameron, M. E. et al. 2004. A study of environmental and behavioral factors that may be associated with feline idiopathic cystitis. Journal of Small Animal Practice vol 45,144-147. 3. A Hoppe. 2003. Vanliga urinvägsproblem hos katt. Doggy Rapport, nr 1 årgång 27. 4. Gunn-Moore, D. A. 2000. Update on Feline Lower Urinay Tract Disease (FLUTD). Ralston Purina Lecture in Feline Medicine, University of Edinburgh. 5. Gunn-Moore, D. A.,Shenoy, C. M. 2003. Oral glucosamine and the management of feline idiopatic cystitis. Journal of Feline Medicine and Surgery 6pp 219-225. 6. Gunn-Moore, D. A., Cameron, M. E. 2004. A pilot Study using synthetic feline facial pheromone for the management of feline idiopathic cystitis. Journal of Feline Medicine and Surgery 6, 133-138. 

Tillbaka till toppen