Det kan räcka med ett bett! Fästingar, loppor, mygg och sandflugor kan överföra parasiter och sjukdomar genom ett enstaka bett.

Nedan hittar du information om

Fästingburna sjukdomar
Andra parasitära sjukdomar
Kunskap om parasiter

Fästingburna sjukdomar

Hundar kan riskera att drabbas av sjukdomar i samband med fästingbett. Fästingen blir bärare av sjukdomar genom att äta från infekterade djur och riskerar sedan överföra sjukdomen till din hund när den biter sig fast. 

Att ha extra koll på

 • Fästingar kan vara mycket små och lätta att missa
 • Skogsvistelse
 • Andra djur i hemmet
 • Högsäsong för fästingar (sommar)

Goda råd för att undvika fästingburna sjukdomar

 • Undvik fästingbett!
 • Kolla dig själv och din hund noggrant efter varje promenad
 • Undvik områden med många fästingar i högsäsong (sommar)
 • Skydda din hund med ett fästingmedel som stöter bort och dödar fästingar innan de biter sig fast

Borrelia (även känd som lyme disease)

I Sverige kan fästingar överföra borrelia-smitta till hund. Infektion hos hund är vanligt men det är ovanligt att de blir sjuka. Det kan räcka med ett bett för att din hund ska bli smittad. Hundar smittade med borrelia får allmänna symptom som gör det svårt att ställa diagnos. Symptomen kan vara akut feber, trötthet, plötsliga ledbesvär, hälta som flyttar sig till ett annat ben (vandrande hälta). Andra tänkbara orsaker till hundens symptom måste uteslutas innan man ställer diagnosen Borrelios. Det är därför viktigt att skydda din hund och förebygga fästingbett.

Borrelia kan även överföras till människor men du kan inte bli smittad via din hund - endast direkt av fästingbett. Oftast är fästingar mycket små och kan vara svåra att se så det är bra att kolla dig själv och din hund noggrant efter varje promenad.

Bra att veta

 • Det går 12-48 timmar från ett fästingbett tills smittan överförs.
 • Om symptom uppstår märker man det efter 2-6 månader.
 • Det är svårt att diagnostisera borrelia och veterinären behöver utesluta andra orsaker till hundens symptom innan diagnosen ställs.
 • Om hunden blir sjuk av borrelia och veterinären bedömer att den behöver antibiotikabehandling så tillfrisknar hunden snabbt (inom några dagar).

Anaplasma (även känd som fästingfeber)

Anaplasmos orsakas av en bakterie. Infektion är vanligt hos hund i Sverige och den överförs via den vanliga fästingen (Ixodes ricinus). Sjukdomen förlöper oftast utan symtom. Ibland kan dock symtom ses på hund och då framför allt som feber och trötthet. Även ledsmärta och hälta, diarré, förstorade lymfknutor och i sällsynta fall blödningsrubbningar kan förekomma. Fästingen måste sitta fast i 24-48 timmar för att överföra smittan till hunden. Genom att använda en fästingprodukt som stöter bort och dödar fästingen förebygger man att den biter sig fast.

TBE (Tick Borne Encephalitis)

TBE orsakas av ett virus som sprids genom fästingbett till människor och hundar. I Europa är det vanlig fästing (Ixodes ricinus) som överför viruset. Det orsakar mycket sällan sjukdom hos infekterade hundar. Ett fåtal sjukdomsfall finns beskrivna från andra länder där hundarna drabbats av symtom som kramper och förlamningssymtom.

En infekterad hund kan inte sprida sjukdomen till människa. Dock kan en virusbärande fästing somt t ex trillat av från en hund fortsätta sin resa och smitta människor genom bett vid senare tillfälle. TBE förekommer i vissa geografiska områden i Sverige. Vilda djur bär på infektionen utan att ha symtom. Fästingen plockar upp infektionen från dem vid bett och kan då överföra viruset till hund eller människa. 

Ska du åka utomlands?

Tänk på att det kan finnas andra sjukdomar utanför Sverige som sprids via fästingar och flygande insekter, framför allt kring medelhavsområdet. Prata med din veterinär för att få information om bästa skydd för din hund. 

Tillbaka till toppen

 

Kunskap om parasiter

Fästingar

Hunden - en fästingmagnet

Hundar drar till sig fästingar och är ett lätt byte vid en tur i skogen eller parken. Att bli biten av en fästing är det sista vi önskar. De flesta av oss tycker nog att det är obehagligt rent generellt men vi ska också komma ihåg att fästingar kan överföra flera olika sjukdomar när de biter sig fast i din hund. Fästingar är mycket små - ofta mindre än ett knappnålshuvud - innan de sugit blod och därför ser vi dem inte alltid. Kontrollera din hund (och dig själv) ordentligt efter promenaden.

Borrelia, anaplasma och TBE är några av de sjukdomar som överförs av fästingar (s k vektorburna sjukdomar). Studier visar att upp till 20% av fästingar bär på borrelia. Anmärkningsvärt är också att antalet fästingar ökat markant de sista åren.

Hur skyddar VECTRA 3D mot fästingar?

 • Stöter bort och dödar fästingarna innan de biter
 • Verksam mot larver, nymfer och vuxna fästingar
 • Verksam mot flera olika arter av fästingar

Flygande insekter

Flygande insekter är irriterande för dig men visste du att de också kan överföra parasiter till din hund? Mygg och sandmyggor kan smitta din hund med allvarliga sjukdomar under utlandssemester och vissa sjukdomar kan också överföras till människor.

Mygg

Säkert känner du igen den jobbiga klådan från myggbett... Detsamma upplever din hund men på semestern kan myggor vara mer än bara störande obehag. I Sydeuropa kan de överföra olika sjukdomar till din hund. Därför är det extra viktigt att du vid resa till utlandet förebygger myggbett och skyddar din hund.

Sandmygga

Sandmyggor är pyttesmå men de är fortfarande farliga. De kan smitta med leishmania som är en obotlig kronisk sjukdom som angriper din hunds inre organ (lever, lymfknutor, njurar mm). Sandmyggan är vanlig kring medelhavet men förekommer även i Centraleuropa. Myggorna är mest aktiva under natten och det är därför bäst att hålla din hund inomhus under dessa timmar.

VECTRA 3D stöter bort mygg och sandmyggor så snart de försöker sätta sig på din hund och innan de hinner bita!

Hur skyddar VECTRA 3D mot flygande insekter?

 • Verkar snabbt efter applicering och skyddar mot bett i en månad
 • Stöter bort och dödar mygg 
 • Stöter bort och dödar sandmyggor 

Loppor

Loppor biter både människor och hundar och lämnar röda kliande prickar efter sig. Det är obehagligt och loppangrepp är ingen lek. Om lopporna väl tagit sig in i ditt hus kan det ta flera månader innan ditt hem är loppfritt igen. Därför är det viktigt att behandla din hund förebyggande.

Utöver irriterande klåda kan loppor även orsaka

 • Loppallergi (allergisk dermatit)
 • Infektion med bandmask 
 • Blodbrist (hos valpar)

Hur skyddar VECTRA 3D mot loppor?

 • Stöter bort lopporna innan de biter
 • Dödar vuxna loppor snabbt och effektivt under en månad
 • Bromsar loppornas förökning i två månader (så att hemmet hålls fritt från loppor)

DÄRFÖR SKA DU ANVÄNDA VECTRA 3D

Det kan räcka med ett bett! Fästingar, loppor, mygg och sandflugor kan överföra parasiter och sjukdomar genom ett enstaka bett.

VECTRA 3D ger ett bra och snabbt skydd genom att stöta bort och döda parasiter (vi påminner dock om att inget medel är 100% effektivt).

Beställ Vectra 3D receptfritt här:
Apotea.se - Apotek Hjärtat - Kronans Apotek - Lloyds Apotek - MEDS Apotek - VETAPOTEK 

Läs alltid bipacksedeln före användning. Mer information finns på fass.se

Använd ej till katt

Tillbaka till toppen