Avmaskning Häst

Nu närmar sig betessläppet med stormsteg för dig som hästägare. Det är viktigt att påpeka att avmaskningsmedel skall ses som ett komplement till betesplaneringen. Att betesplanera innebär bl a att skilja på sommar- och vinterhagar, men även vartannat...

Alla hästar har parasiter, men med god betesplanering och avmaskningsrutiner kan man eftersträva en låg parasitbörda, där häst och parasit lever i balans med varandra.

Parasitkontroll går ut på att så få maskägg som möjligt skall spridas på betet. Undersökning av träcken är en god hjälp vid beslut om vilka hästar som bör avmaskas och mot vilka parasiter. Dessutom visar träckprov om betesrutinerna fungerar bra så att smitta inte sprids på betet.

En sk träckundersökning för parasiter innebär påvisande av ägg eller larver av maskar, samt förekomst av protozoer (encelliga organismer). Veterinär kan i samband med undersökningen svara på frågor om parasiter samt ge råd om provtagning och avmaskning.

Den lämpligaste tidpunkten att ta träckprov på friska hästar är april-juni, innan byte från vinterhagar till sommarhagar. Även de hästar som inte går på traditionellt bete bör provtas under den perioden. Om man tillämpar så kallad riktad selektiv avmaskning, provtas hästarna innan avmaskning och sedan avmaskas endast de hästar som utskiljer över en viss mängd maskägg. På så sätt kan antalet avmaskningar reduceras, framförallt i grupper med vuxna hästar. Träckprov kan även tas som kontroll att avmaskningen har haft önskad effekt.

Träckprov är viktigt för att kunna lägga upp en strategisk avmaskning för din häst. Träckprov tas individuellt från varje häst. Dokumentera gärna vilka betes- och avmaskningsrutiner som tillämpats samt resultat av tidigare träckprov.

För att hålla parasitbördan på en låg nivå måste sunda betesrutiner kombineras med förebyggande avmaskningsprogram, där avmaskningen sker med lämpliga avmaskningsmedel för varje stall.

Trevlig sommar!

Tillbaka till toppen