Douxo hudvårdsserie i ny kostym 2016

Ny förpackningslayout och nya namn.

Under en övergångsperiod fr.o.m. januari 2016 kommer DOUXO-serien att få ett nytt utseende på förpackningarna och även byta till mer internationella namn. Produkterna är fortfarande samma som tidigare. Artikelnummer och EAN-koder förblir också samma. För mer information, se DOUXO hudvårdsserie i ny kostym 2016 (pdf).

Ny märkning

Hudvårdsprodukter till djur hör under Kemikalieinspektionens lagstiftning. Sedan den 1 juni 2015 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade och märkta enligt CLP-förordningen. Etiketter och säkerhetsdatablad för många produkter måste uppdateras med ny information. Produkter måste nu klassificeras och märkas med farosymboler i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning, den så kallade CLP-förordningen. CLP står för Classification, Labelling and Packaging.

Märkningen med de nya farosymbolerna innebär INTE att det nu är någon ökad risk att använda dessa produkter, utan att märkningen skall överensstämma med krav från EU-lagstiftningen. 

Douxo hurdvårdsserie i ny kostym

Tillbaka till toppen