Stort grattis Professor Lotta Berg!

2018 år vinnare av WVA Animal Wellfare Awards

World Veterinary Association delar i samarbete med Ceva ut ett priset WVA Animal Wellfare Awards vid Världsveterinärförbundets kongress. För att nomineras måste man leva och andas djurvälfärd till 100%.

2018 delades priset ut till veterinärer från Sverige, Brasilien, Kanada, Kina och Senegal.

Professor Lotta Berg belönas för exemplariskt arbete för djurvälfärdens värnande och främjande.

Nyfikenheten har tagit Lotta Berg långt, från distriktsveterinär till professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid SLU.

Visste du att du var nominerad?

Ja, bara nomineringen är en ära eftersom det ett pris som vittnar om kvalitet i mitt och forskningsgruppens arbete.

Vad innebär ditt arbete?

Jag arbetar med olika projekt som rör inhysning och skötsel av lantbrukets djur, sällskapsdjur, fisk och vilda djur. Jag är också engagerad i djurskydd-smittskydd hos djur och människor.

På vilket sätt gör din forskning skillnad för djuren?

Jag brinner för att skapa förutsättningar för att hålla djuren friska. Genom mitt arbete med skötsel och förebyggande åtgärder har villkoren förbättrats för miljontals djur inom EU.

Vad säger du om den pågående debatten om köttdjurens vara eller icke vara?

Vi kommer att fortsätta hålla djur. Det är inte djuren som förstör miljön, det är vi människor. Vi kan minska den miljöbelastning som misslyckad djurhållning leder till, exempelvis överanvändning av antibiotika.

Den biologiska mångfalden fungerar när djurägarna har ett engagemang och ger god skötsel. Det är faktiskt klimatsmart med friska djur!

Tillbaka till toppen