Antibiotikaresistens är ett gemensamt ansvar

För att vi också i framtiden ska kunna behandla allvarliga infektioner hos både djur och människor måste vi idag ta ett gemensamt ansvar och använda antibiotika på ett ansvarsfullt sätt

Cevas vision "Together, beyond animal health" har aldrig varit mer rätt än nu. Svenska myndigheter manar till gränsöverskridande samarbete och

sätter fokus på ansvarsfull behandling av antibiotika i den nationella handlingsplan mot antibiotikaresistens som presenterades under januari 2018. Bakom planen står 25 myndigheter och organisationer som ingår i en nationell samverkansgrupp mot antibiotikaresistens och den omfattar många områden som bland annat folkhälsa, veterinärmedicin och forskning.

Kunskap och kännedom
Som aktiv partner inom djurhälsovård vill Ceva bidra till en ökad kunskap om antibiotikaresistens hos djurägaren. Vi förmedlar följande råd kring antibiotikabehandling:

· Ge enbart antibiotika om det förskrivits av din veterinär
· Följ noga din veterinärs instruktioner
· Fullfölj hela behandlingsperioden

Hjälp oss sprida budskapet
Vi har väntrumsposters och informationsblad kring antibiotikaresistens och ansvarsfull behandling riktad till djurägaren (När? Var? Hur?). Kontakta din produktspecialist för beställning av material eller beställ direkt hos Ceva via vår beställningslista av marknadsmaterial. 

 

 

 

 

 

Mer om den nationella handlingsplanen mot antibiotikaresistens
Den nationella handlingsplanen mot antibiotikaresistens omfattar 7 målområden. Nedan hittar du introduktionen av två av dessa målområden. Du kan också ta del av hela planen på Folkhälsomyndigheten.se

Mål 3: Ansvarsfull användning av antibiotika
Enligt regeringens strategi innebär målet att:
Antibiotika och andra antibakteriella medel används och hanteras på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Enkelt uttryckt innebär ansvarsfull användning av antibiotika att rätt preparat används vid rätt indikation, i rätt dos och under rätt behandlingstid. Det förutsätter tillgång till fungerande diagnostik, effektiva antibiotika och uppdaterade behandlingsrekommendationer.

Mål 5: Ökad kunskap i samhället om antibiotikaresistens och motåtgärder
Enligt regeringens strategi innebär målet att:
Kunskap, kompetens och ökad medvetenhet finns hos alla berörda, inklusive allmänheten, om förebyggande åtgärder för att förhindra spridning av infektioner och om risker för resistensutveckling vid användning av antibiotika.

Tillbaka till toppen