Nu pågår världens största blodtrycksstudie på katter - vill du vara med?

Med ett fortsatt fokus på trycket bjuder Ceva nu in dig och din klinik att delta i världens största observationsstudie av blodtryck hos katter.

Den ambitiösa målsättningen är att samla in 10 000 blodtrycksmätningar på katter över 7 års ålder.  Studien förväntas ge en tydligare bild över omfattningen av hypertension samt hur sjukdomen kan upptäckas och behandlas.

Varför?

• Bidra till att bygga en värdefull kunskapsbank om hypertension

• Bidra till tidig upptäckt och behandling av hypertension

• Låt studien bli din kliniks inkörsport för att komma igång med löpande blodtrycksmätningar på katter

• Utmana dig själv/kliniken till bronssilver- eller guldstatus (uppnås vid 5, 10 resp. 20 mätningar) Efter 50 mätningar blir ni en diplomerad blodtrycksklinik.

 

 

Hur?

• Registrera din klinik på studiens egen webbsida mercurychallenge.ceva.com/nordic

• Mät blodtrycket på alla kattpatienter över 7 år

• Registrera enkelt information om katten och dess resultat på webbsidan

 

 

 

 

Vem får delta?

Alla kliniker som har utrustning för blodtrycksmätning och som tar emot kattpatienter. 

Med fördel kan ni välja ut en veterinär eller sköterska på kliniken som kan hantera registreringen för hela kliniken. Studien pågår just nu. Vi hoppas att du som driver en kattvänlig klinik eller du som har deltagit i Cevas workshop "Bli blodtrycksmästare" brinner extra mycket för denna studie.

KLICKA HÄR OCH REGISTRERA DIN KLINIK TILL STUDIEN 

Tillbaka till toppen