Smittsam tarmbrand – Clostridium perfringens Type C

Klassisk/smittsam tarmbrand hos grisar är dyrt

Smittsam tarmbrand kan leda till hög dödlighet

Clostridium perfringens är en grupp bakterier som är uppdelade i olika typer beroende på vilket toxin (gift) som de producerar1. De mest kända typerna är Clostridium perfringens typ A (CPA) och Clostridium perfringens typ C (smittsam tarmbrand) som orsakar diarré i grisningsstallet.

    

Smittsam tarmbrand kan ge diarré redan 12 timmar efter födseln och grisarna är sällan mer än 7 dagar gamla vid sjukdomsutbrottet2. Det sprids via suggans avföring, närmiljön och genom kontakt mellan syskon. Avföring från sjuka suggor har hög bakteriehalt, men även friska suggor kan i mindre utsträckning utsöndra tarmbakterier.

    

När grisen smittas, konkurrerar bakterien ut övriga bakterier i tarmen genom att dela sig mycket snabbt. Sedan utsöndrar den α-och β-toxiner som orsakar diarré och skador på grisens tarm.

    

Clostridium perfringens typ C (smittsam tarmbrand) finns över hela världen och bakterien är generellt mycket motståndskraftig mot infektionsmedel3.

   

VANLIGA SYMTOM PÅ SMITTSAM TARMBRAND

  • Blodig diarré, som börjar 8-22 timmar efter födseln
  • Drabbar oftast 3 dagar gamla grisar
  • Svag och minskad aktivitet
  • Låg kroppstemperatur <35 grader
  • Ser mörk ut på bukområdet före döden
  • Hög dödlighet utan kliniska symtom
  • Uttorkning
  • Enstaka grisar kan ha diarré av och till under en vecka. Dessa dör oftast eller måste avlivas på grund av svaghet och sjuklighet.

   

FÖREBYGG TARMBRAND TYP C

Man kan vaccinera suggorna mot Clostridium perfringens typ C så att grisarna får skydd genom råmjölken (maternellt skydd).

   

DIAGNOS FÖR TARMBRAND TYP C

Vid obduktion kan man vid tarmbrand typ C ofta se strimmiga skador i tunntarmen, i vissa fall kan det också kan ses i tjocktarmen. Alternativt kan man skicka in ett träckprov till ett laboratorium som identifierar tarmbrandbakterien genom bakteriell odling och därefter typbestämning av den framodlade bakterien.

   

TARMBRAND KOSTAR I SLUTÄNDAN

Utbrott med Clostridium perfringens typ C är dyrt. I ovaccinerade besättningar kan det förekomma upp till 100 % dödlighet i det akuta stadiet.

    

KILDER
1Zimmermann et al. Diseases of swine, 11. udgave, side 794

2Zimmermann et al. Diseases of swine, 11. udgave, side 792

3Zimmermann et al. Diseases of swine, 11. udgave, side 794

    

Tillbaka till toppen