Tarmbrand Typ A - CPA

Om Clostridium perfringens typ A hos smågrisar

Tarmbrand typ A (CPA) orsakar diarré hos smågrisar

Clostridium perfringens är en bakterieart som är uppdelade i typer beroende på vilket toxin (gift) som de producerar1. De mest kända typerna är Clostridium perfringens typ A (CPA) och Clostridium perfringens typ C (smittsam tarmbrand), vilka orsakar diarré i grisuppfödningen.

   

Vanliga symptom på diarré orsakad av Clostridium perfringens typ A är en gulaktig diarré under de första levnadsdagarna och det kan se ut som om "grisen är född med diarré".

   

Tarmbrand Typ A är orsak till smågrisdiarré

CPA kan orsaka diarré när smågrisarna är stressade - till exempel om deras närmiljö inte är optimal på grund av kyla, drag eller hunger - eller på grund av samverkan med andra sjukdomsframkallande smittämne2.

   

Det finns fortfarande flera obesvarade frågor om CPA, bland annat en exakt förklaring till varför CPA orsakar diarré. CPA producerar två typer av toxiner: α-toxin och β2-toxin. Det sistnämnda toxinet anses vara särskilt betydelsefullt vid utbrott av sjukdom.

   

Veterinär Kristian Havn, Porcus i Danmark uttalade 2021:

Veterinär Hans Bundgaard, Porcus i Danmark uttalade 2021:

"Jag har haft ett fall där jag gjorde ett autovaccin mot CPA. Stammarna i vaccinet baserades på CPA som producerade α- och β2-toxin. Suggorna och gyltorna vaccinerades 6 respektive 3 veckor före grisning och det gav en märkbar förbättring av förekomsten av spädgrisdiarré.

Innan vaccination hade diarrén pågått i flera år i besättningen och bokstavligen allt hade testats. Efteråt har vi försökt att sluta vaccinera, men kunde konstatera återfall och att vi måste börja vaccineraigen och återigen med bra effekt. Jag har många liknande fall utöver det som beskrivs ovan.

Spädgrisdiarré är komplicerat och många parametrar har betydelse - bristande golvvärme, PRRS osv. Därför innebär det inte att om jag hittar toxinproducerande CPA så är problemet löst. Men om jag hittar toxinproducerande CPA och samtidigt har symtom med gul, vattentunndiarré under första 5 levnadsdagarna, så har jag CPA i bakhuvudet. "

"Spädgrisdiarré är ett komplext problem och jag ser definitivt Clostridium perfringens typ A (CPA) som en del av det.

Personligen tycker jag att CPA är ett problem som oftast ses bland gyltkullarna - de kan nästan vara "födda med diarré".

Diarrén är då gul och vattnig och ses från den första till den fjärde levnadsdagen.

Det kan mycket väl vara en del av ett multifaktoriellt problem - till exempel tillsammans med rotavirus och/eller E. coli, där man kan föreställa sig att smittämnena har en synergistisk effekt. Alltså att de var och en för sig - i de mängderna - inte skulle orsaka diarré, men deras påverkan tillsammans når gränsen för utveckling av diarré hos grisen."

CPA kan också vara en av flera faktorer som skapar problem med diarré i grisningsstallet. Om till exempel coccidios och Clostridium perfringens typ A finns i besättningen samtidigt kan det leda till samverkan mellan dem och förvärra diarrén5.

SYMTOM PÅ TARMBRANDTYP A - CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TYP A

  • Gul, krämig diarré under den första levnadsveckan
  • Diarrén börjar oftast inom 48 timmar efter födseln
  • Diarrén kan pågå upp till 5 dagar
  • Sträv päls

Läs om andra orsaker till diarré i grisningsstallet.

FÖREBYGG TARMKATARR TYP A MED VACCINATION, RÅMJÖLK OCH EN BRA MILJÖ RUNT SPÄDGRISARNA

Diarré orsakad av CPA kan förebyggas genom att vaccinera suggor och gyltor, se till att råmjölken fördelas väl och säkra en bra miljö runt spädgrisarna.

   

Alla spädgrisar har nytta av råmjölk, men det bör läggas särskild fokus på spädgrisar från gyltor, eftersom mängden antikroppar i råmjölken är lägre hos gyltor än hos äldre suggor.

Veterinär Andreas Birch, från Ø-vet i Danmark, uttalade 2021:

"När jag ser problem med Clostridium perfringens typ A är det alltid bland gyltorna och alltid under de första dagarna. Grisproducentens upplevelse är ofta att grisarna "föds med diarré". Problemet kan vara särskilt uttalat i nystartade besättningar.

Jag upplever inte hög dödlighet, men grisarna blir svagare och en ond cirkel sätts igång när de inte diar från suggan. Av och till ser jag också en vitaktig, pastaliknande diarré 3-4 veckor efter födseln. Grisarna ser här fina ut, men diarréklumparna är fyllda med clostridier."

En bra, torr miljö - gärna med golvvärme – hjälper till att minska risken för diarré. Om temperaturen vid suggan är för hög sprider hon ofta ut vatten i grisningsboxen, vilket skapar en fuktig miljö för smågrisarna. En väl fungerande smågrishörna gör det möjligt att ha en temperatur på 22°C hos suggan (kallare vid tiden kring grisning ) och 30-34°C i smågrishörnan4.

  

Om smågrisarna visar tecken på uttorkning (djupt liggande ögon) är det viktigt att komplettera med vätska och elektrolyter. Om du drar i huden (helst på grisens nacke) och huden stannar kvar när du släpper, är detta en indikation på uttorkning.

   

DIAGNOS FÖR TARMBRAND TYP A - CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TYP A (CPA)

Om du är osäker på om CPA är orsaken till diarré i grisningsstallet kan du kontrollera följande:

  • Har besättningen diarré utan blod?
  • Har diarrén börjat under den första levnadsveckan?
  • Kan det finnas andra orsaker till diarrén?
  • Har Clostridium perfringens typ A konstaterats i besättningen och producerar den β2-toxin?

   

Vid obduktion kan man vanligtvis inte se förändringar i tunntarmen med blotta ögat. Men vid undersökning av vävnadsprover i ett mikroskop kan man i vissa fall se små områden med död vävnad och förkortade tarmvilli3 (tarmludd), vilket kan påverka grisens näringsupptag.

   

VAD KOSTAR DIARRÉ ORSAKAD AV TARMBRAND TYP A?

Normalt är dödligheten låg vid diarré orsakad av tarmbrand typ A. Hur mycket spädgrisdiarré påverkar tillväxten beror på besättningen.

   

KILDER
1Zimmermann et al. Diseases of swine, 11. udgave, side 792

2Zimmermann et al. Diseases of swine, 11. udgave, side 796

3Zimmermann et al. Diseases of swine, 11. udgave, side 797

4Zimmermann et al. Diseases of swine, 11. udgave, side 817

5 Mengel et al. "Necrotic enteritis due to simultaneous infection with Isospora suis and clostridia in newborn piglets and its prevention by early treatment with toltrazuril", 2011 Spring.

   

Tillbaka till toppen