Återgå till produkt lista

Doftavgivare för spridning av trygghetsskapande feromoner för hund

ADAPTIL Calm Doftavgivare innehåller en syntetisk kopia av hundens naturliga feromon. Feromoner är doftsubstanser som alla däggdjur utsöndrar för att kommunicera ordlöst till sina artfränder. Genom att avge ett visst feromon påverkar en individ beteendet hos en annan individ av samma art. 

Alla däggdjurshonor avger ett feromon, på engelska kallat ”appeasing pheromone”, vilket förmedlar en känsla av trygghet och lugn till avkomman.

Hundens tryggande feromon, D.A.P. utsöndras i juverområdet på den digivande tiken och förmedlar lugn och trygghet till valparna. ADAPTIL feromon påverkar valparna så att de vågar undersöka sin omgivning och ger dem en grundtrygghet i mötet med nya och främmande föremål och situationer.Studier visar att också vuxna hundar påverkas på liknande sätt av ADAPTIL

Innehåll
Syntetisk analog till D.A.P., hundens tryggande feromon 1%
Hjälpämne (högrenande parafinolja) till 100g.
En elektrisk doftavgivare för inkoppling i ett elektriskt uttag.

Användningsområde

  • Smällare och fyrverkeri rädsla
  • Destruktiva beteenden
  • Överdrivet skällande
  • Separationsrelaterade problem
  • Uträttande av behov inomhus
  • Överdrivet slickande
  • Anpassning till nytt hem och/eller ny familj
  • Hjälpa valpen anpassa sig till sitt nya hem

Bruksanvisning
Avlägsna locket på flaskan. Skruva på flaskan på doftavgivaren, dra åt försiktigt. Sätt doftavgivaren i ett elektriskt uttag.En avgivare täcker ca 50-70 kvm och varar i ca 4 veckor. Placera ADAPTIL Doftavgivare i det rum där hunden vistas mest. Användningstidens längd får anpassas individuellt. 

•    Placera doftavgivaren i ett vägguttag med helt fritt utrymme ovanför och med minst 50 cm fritt utrymme vid vardera sidan av doftavgivare. Placeras ej under/bakom möbler fönsterbräden, gardiner eller vid sidan av utskjutande föremål t ex en vägg, soffa och garderob.

Förpackning
En avgivare + en 24 ml flaska ADAPTIL.
Refillflaska á 24 ml ADAPTIL för fortsatt användning.

Övrigt
Hundens feromoner är artspecifika och har ingen effekt på andra djurarter än hund. ADAPTIL är inte ett läkemedel. Startkarens 7 dygn, vid utställning och tävling. Vid misstanke om sjukdom, kontakta din veterinär. 

Tillbaka till toppen