Återgå till produkt lista

FELIWAY Classic Spray

Spray med trygghetsskapande feromoner för katt

Spray används om din katt klöser eller kissar på möbler, är rädd för att åka bil eller orolig hos veterinären eller på kattpensionatet. FELIWAY Classic Spray är enkel att använda, har dokumenterad effekt och är naturligt för katten.

 

FELIWAY Classic Spray innehåller kattens ansiktsferomoner. Feromoner är doftsubstanser som alla däggdjur utsöndrar för att kommunicera ordlöst till sina artfränder. Genom att avge ett visst feromon påverkar en individ beteendet hos en annan individ av samma art. Feromoner skall inte förväxlas med hormoner vilka är substanser som produceras inne i kroppen av ett organ eller en vävnad, och som efter transport med blod eller lymfa till ett helt annat organ utlöser specifika reaktioner.

 

Katter avsätter ansiktsferomoner genom att gnida sitt huvud, från sidan på kinden till nederdelen av örat mot föremål som den vill markera. När katten känner sig trygg i sin omgivning visar den detta genom att ”ansiktsmarkera" mot t.ex. möbler, dörrkarmar och gardiner varvid ansiktsferomonet överförs till föremålet i fråga.

 

Ansiktsferomonerna förmedlar en känsla av välbefinnande, lugn och trygghet. När det inträffar en förändring i kattens omgivning eller om katten känner sig ängslig, kan dess beteende förändras. Exempel på sådana situationer är flytt, ommöblering, veterinärbesök eller ankomst av nya djur eller människor. Otryggheten kan ta sig uttryck som urinmarkeringar, klösningar, minskad aptit och dämpad leklust eller att katten drar sig undan och blir skygg. I dessa situationer kan FELIWAY Classic hjälpa katten att återfinna sin naturliga balans.

 

Innehåll
Syntetisk analog till kattens ansiktsferomoner 10%
Hjälpämne (isopropanol) till 60 g.
Användningsområde
• Förhindra urinmarkering
• Förhindra vertikala klösningar
• Bilåkning och andra transporter
• Förbättra relationen mellan katter
• Underlätta anpassningen till förändringar i kattens närmiljö

 

Bruksanvisning
Spraya 2-3 pumpslag med FELIWAY CLASSIC Spray ca 15 minuter före det att katten introduceras i nya miljöer (transportbur, bil, bur på kattpensionat osv.) Effekten varar i 1-2 timmar. Spraya på nytt när effekten avtar. FELIWAY CLASSIC Spray kan sprayas på kattfilten/ korgen, inuti buren eller i bilen. Spraya däremot inte direkt på eller i närheten av katten. Inomhus kan FELIWAY CLASSIC Spray kompletteras med FELIWAY CLASSIC Doftavgivare för mer långvarig effekt.

 

För att förhindra urinmarkering:
Tvätta urinmarkerat område med ett milt rengörningsmedel (såpa). Spraya 1 pumpslag, en gång om dagen, direkt på de ytor som urinmarkerats av katten samt även på andra utskjutande ställen, som katten kan vara intresserad av att markera. Urinmarkeringarna upphör vanligen efter 8-12 dagar. När katten slutat urinmarkera bör FELIWAY CLASSIC Spray användas ytterligare ca en månad.

 

Vid transport:
Spraya två pumpslag FELIWAY Classic Spray på burgolvet ca 15 minuter före det att katten släpps in i buren.

 

Förpackning
Finns i två storlekar, 60 ml och 20 ml sprayflaska.

 

Övrigt
Kattens ansiktsferomoner är artspecifika och har ingen effekt på människor eller på andra djurarter än katt. Feliway är inte ett läkemedel. Vid misstanke om sjukdom, kontakta din veterinär. FELIWAY Classic Spray och FELIWAY Classic Doftavgivare säljs via veterinär och djurapotek.

Tillbaka till toppen