Råd om din katt har FIC

Enkla råd och åtgärder för att förebygga återfall av FIC (urinvägsproblem) hos katt. Det rör områden som kattens vatten och foderintag, kattens miljö och att ge fodertillskott för att stödja urinblåsans naturliga funktion.

Åtgärder och tips för att förebygga återfall av urinvägsproblem (FIC):

  • Viktigt att katten får i sig mycket vätska. Ett tips är att frysa in små mängder vätska från tonfisk konserverad i vatten och lägga en sådan ”istärning” i vattenskålen per dag. Vattenfontäner som håller vattnet smakligt och friskt finns att köpa i fackhandeln.
  • Ge om möjligt katten burkmat (för ökat vätskeintag) eller torrfoder av hög kvalitet och relativt lågt energiinnehåll. Övervikt anses vara en riskfaktor för FIC.2
  • Ge katten fodertillskott Cystease® - finns att köpa receptfritt hos veterinär eller på apotek, ex Apotea. Cystease® innehållande N-Acetyl D glukosamin, en substans som ingår i urinväggens slemhinna.4 Koncentrationen av glukosamin i urinen höjs och bygger upp det skyddande lagret i urinblåsans slemhinna.5
  • Använd feromonprodukten FELIWAY CLASSIC Doftavgivare i ditt hem för att ge katten trygghet och minska stressen som kan vara en bidragande faktor till sjukdomen. Att förebygga att katten utsätts för stress anses idag vara en viktig faktor för att förhindra uppkomst och återfall av FIC. Förändringar som ommöblering, nya möbler, nya familjemedlemmar både två och fyrbenta kan vara stressande för katten.
  • Om du har fler än en katt i hemmet ska du ha minst en toalåda samt mat- och vattenskål till varje katt. Gärna separerade från varandra.
  • Var mycket uppmärksam på hur ofta katten kissar och uppsök omedelbart en veterinär om katten kissar allt mindre eller helt slutar urinera.

 

Cystease®

Innehåll: N-acetyl-D-glukosamin
Cystease är ett fodertillskott i tablettform till katt. N-acetyl-D-glukosamin är förstadiet till den glukosaminoglukan som täcker urinblåsans slemhinna. Härigenom kommer slemhinnan inte i kontakt med urinen.

Hos katter med FIC innehåller urinen en lägre koncentration av glukosaminoglykaner och urinblåsans vägg visar en ökad genomsläpplighet vilket kan leda till att retande substanser i urinen påverkar urinblåsans vägg som inflammeras.

Cystease® finns att köpa receptfritt hos veterinär eller på apotek, exempelvis Apotea.se

Vad är FIC, Urinvägsproblem hos kattIdiopatisk Cystit?

Symtom från de nedre urinvägarna hos katt är mycket vanliga. Symtomen på FIC är smärta från urinvägarna, blod i urinen, att katten gör frekventa försök att urinera och urinerar små mängder urin, ofta utanför kattlådan.

En rad orsaker som t.ex. urinsten, infektion eller inflammation kan ligga till grund för dessa besvär, men i ca 60 -70% av fallen hittas inte grundorsaken. Detta sjukdomstillstånd kallas idiopatisk (okänt ursprung) cystit, FIC.

Stress anses vara en viktig orsak till FIC och studier visar att katter med FIC reagerar annorlunda på stress än andra katter.1 De visar en större tendens till ökad törst och aptit, högre urineringsfrekvens och pälsputsning när de utsätts för stress än andra katter.

Hos katter med FIC innehåller urinen en lägre koncentration av glukosaminoglykaner och urinblåsans vägg visar en ökad genomsläpplighet vilket kan leda till att retande substanser i urinen påverkar urinblåsans vägg som inflammeras.1

Sjukdomen förekommer hos han- och honkatter i alla åldrar, men är vanligast hos medelålders katter och det finns beskrivet att perserkatter och långhåriga katter har en större risk att drabbas av FIC.  

I de flesta fall avklingar symtomen på FIC utan behandling inom 5 till 7 dagar, men katten bör behandlas eftersom tillståndet är mycket smärtsamt och kan leda till beteendeförändringar.
1, 3

 

1. Gunn-Moore, D. A. 2003. Feline lower urinary tract disease. Journal of Feline Medicine and Surgery 5, 133-138 2. Cameron, M. E. et al. 2004. A study of environmental and behavioral factors that may be associated with feline idiopathic cystitis. Journal of Small Animal Practice vol 45, 144-147. 3. A Hoppe. 2003. Vanliga urinvägsproblem hos katt. Doggy Rapport, nr 1 årgång 27. 4. Gunn-Moore, D. A. 2000. Update on Feline Lower Urinay Tract Disease (FLUTD). Ralston Purina Lecture in Feline Medicine, University of Edinburgh.
5. Gunn-Moore, D. A.,Shenoy, C. M. 2003. Oral glucosamine and the management of feline idiopatic cystitis. Journal of Feline Medicine and Surgery 6pp 219-225. 6. Gunn-Moore, D. A., Cameron, M. E. 2004. A pilot Study using synthetic feline facial pheromone for the management of feline idiopathic cystitis. Journal of Feline Medicine and Surgery 6, 133-138.

Last update: 20/10/2017

Tillbaka till toppen