Hur får spädgrisar en optimal start?

Skydd mot smitta är viktigt för de sårbara spädgrisarna.

Hur får spädgrisarna en optimal start?

Grisen är sårbar när den föds. Den har inte byggt upp tillräckligt med immunförsvar mot alla de bakterier, virus och parasiter den möter i stallet. Därför är grundlig rengöring och desinfektion mellan omgångar nödvändigt för att minska smittrycket i grisningsstallet. Även tillgång till högkvalitativ råmjölk är avgörande för att spädgrisarna ska får motståndskraft mot eventuella infektioner. Det kan vara mycket arbete, men alla spädgrisar måste ha råmjölk för att kunna stå emot smitta.

   

Till skillnad från spädbarn föds spädgrisar nästan utan antikroppar från suggan under dräktigheten. Därför dör de om de inte får tillräckligt med råmjölk.

   

Spädgrisar behöver råmjölk_Ceva

Fotobeskrivning: Spädgrisar behöver råmjölk. När suggan vaccineras före grisning kan spädgrisarna dra nytta av de antikroppar hon har bildat och som utsöndras i mjölken. På detta sätt kan grisen bättre stå emot sjukdom under tiden som den bygger upp sitt eget immunförsvar.

  

Temperaturen i stallet har också stor betydelse för grisen. Spädgrisen har en normal kroppstemperatur på nästan 40C och våra stallar är vanligtvis bara cirka 20C varma.

Om grisen måste använda energi för att hålla sig tillräckligt varm, påverkar det dess förmåga att stå emotsmitta. Den blir sårbar utanför smågrishörnan där den måste använda oproportionerligt mycket energi för att hålla sig varm. Observera att suggan trivs bäst vid cirka 20C i stallet medan grisungen behöver cirka 40C, och den får det bara inne i smågrishörnan.

Vill du ha mer kunskap om spädgrisen och dess hälsa? Klicka då in på

Spädgrisdiarré och smågrisdiarré

   

Tillbaka till toppen