Smittskydd i grisstallar

Bra smittskydd ger starka grisar.

Bra smittskydd ger starka grisar

För att få starka grisar måste du hålla bakterier, virus och parasiter borta från stallet. Spädgrisar och smågrisar är särskilt sårbara för smitta eftersom de ännu inte har byggt upp sitt eget immunförsvar mot de sjukdomar som kan finnas i en stallmiljö.

    
Du kan hålla eventuell smitta utanför besättningen genom att utforma stallet på ett bra sätt och genom att ta fram smittskyddsrutiner, även kallat externt smittskydd. Om smittan redan finns i besättningen, vilket man av förklarliga skäl inte alltid vet, kan de interna smittskyddsprocedurerna vara din räddningsplanka.

    

Samtidigt bör du minimera grisarnas stress eftersom stress påverkar grisarnas immunförsvar negativt. I figur 1 ser du en översikt över faktorer som påverkar grisen positivt och/eller negativt. Det finns många faktorer och processer att hålla koll på och det är en fin balansgång att ge grisen de bästa förutsättningarna tidigt i livet.

    

Faktorer som påverkar grisen i stallet positivt och eller negativt_Ceva

Figur 1. Faktorer som påverkar grisen i stallet positivt och/eller negativt. 

   

Vad är externt smittskydd?

Bra externt smittskydd innebär en effektiv barriär mellan omgivningen och stallet. Därför måste du utöver inredning av stallet vara uppmärksam på vad som kommer till stallet, vad som behöver komma in eller i närheten av stallet, bland annat:

  • Fordon
  • Gäster
  • Inköpta djur
  • Redskap och verktyg.

Var har de varit innan de kommer till din besättning? De kan ha smitta med sig.

Djurtransport smittskydd för grisar_Ceva
Lastrampen smittskydd för grisar_Ceva
Karantänstall smittskydd för grisar_Ceva
Gäster i stallet smittskydd för grisar_Ceva
Vilde djur och kadaver smittskydd för grisar_Ceva
Smitta ved inköp smittskydd för grisar_Ceva

Varför är slussen viktig?

Slussen är den sista barriären som kan förhindra att smitta kommer in i stallet. En rent och prydligt slusse bidrar till att förhindra spridning av smitta som kan komma in i eller ut ur stallet och vidare till andra stallsektioner eller ut i omgivningen.

Se hur man inreder ett förrum på svineproduktion.dk

Se hur man inreder slussen på svineproduktion.dk

Slussen till gristallet_Ceva
Smittspridning till stallet_Ceva

Fototext: En rent och prydlig slusse har flera fördelar, dels minskar du spridning av smitta och dels ger du dina anställda en bättre arbetsmiljö.

Läs mer om smittskydd

Vad är McRebel?

Varför begränsa kullutjämning i grisstall?

Hur får spädgrisar en optimal start?

Råmjölk och antikroppars betydelse för grisens hälsa

   

Tillbaka till toppen