En bra idé att ha procedurer och regler när ni arbetar i stallet.

McRebel är ett amerikanskt begrepp inom smittskydd och står för: Management Changes to Reduce Exposure to Bacteria to Eliminate Losses from PRRS (på svenska: Förändring av skötselrutiner för att minska exponering för bakterier för att minska förluster på grund av PRRS).

    

Det innebär helt enkelt att du och dina medarbetare bör agera på ett sätt som minimerar risken för smittspridning till grisarna. Det gäller både innan ni går in i stallet, under arbetet i stallet och efter att ni har lämnat stallet.

   

Även om McRebel kan förklaras på ett enkelt sätt så är det inte alltid enkelt att utföra. Därför är det en bra idé att ha procedurer och regler för dig och dina medarbetare när ni arbetar i stallet. Du kan komma i gång genom att vara medveten om hur smitta kan hållas borta från stallet och minska om den redan har kommit in:

  • Arbeta enligt allt in-allt ut (fyll och töm hela sektionen samtidigt)
  • Grundlig rengöring och desinfektion samt torkning av stallet mellan omgångar
  • Värm upp stallet innan du sätter in grisarna. När utrustning, inventarier etc. har nått önskad stalltemperaturär stallet torrt.
  • Varje stalldel har egna verktyg och utrustning som rengörs och desinficeras efter användning
  • Byt och desinficera utrustning mellan varje omgång.
  • Se till att ventilera stallet så att koncentrationen av smittämne minskar i luften. Men ventilera inte mellan olika stallavsnitt, eftersom sjukdomar kan spridas via luften.
  • Förnuftig användning av förrum, inklusive byte av kläder, tvätt och desinfektion.
  • Om du är sjuk, stanna hemma. Människor kan smitta grisar med influensa.

Få mer kunskap om sjukdomar hos grisar

  

Ceva Gris youtube_rengöring av smågrisvagnar_Ceva
Ceva Gris Youtube_inspiration om hur handtvätt och rengöring av skor

På YouTube förklarar Rikke-Gry Nielsen från Cevas gristeam varför rengöring av sorterings-/smågrisvagnar är viktigt för att undvika smittspridning. Du kan också få inspiration om hur handtvätt och rengöring av skor ska utföras och att du bör byta skor innan du går in i stallet och när du går ut igen - KLICKA på länkarna och få mer kunskap.

   

Byt kanyl efter varje kull.  

Det är viktigt att byta kanyl ofta, helst mellan varje kull i grisningsstallet och mellan varje boxhos tillväxtgrisar. Vid sjukdomsbehandling kan det vara en bra idé att byta kanyl mellan varje gris. Om du använder annan utrustning för vaccination eller medicinering är det också viktigt att vara uppmärksam på ifall den bidrar till spridning av smitta, tex PRRS-virus. Vid vaccination av suggor rekommenderas kanylbyte mellan varje sugga.

All utrustning för vaccination och medicinering bör tvättas och desinficeras efter varje användning. Generellt sett bör du fokusera på att optimera hygienrutinerna vid hantering av grisarna. Virus kan spridas via en mängd olika redskap.

Gå igenom hela proceduren kring hantering av grisarna och överväg om det eventuellt finns något som kan göras annorlunda. Kanske är det dags att sluta använda pumpen, tex pumpen, som många grisar får i munnen under en dag, vid koccidiosbehandling?

SEGES smittskydd kursus_Ceva

Undvik smitta vid kastration och tandslipning. Vid kastrering rekommenderar vi att man har två skalpeller och en behållare med desinfektionsmedel där skalpellerna kan doppas helt ner mellan varje kull. Det vill säga hela skaftet bör vara täckt av desinfektionsmedel. Använd växelvis den ena skalpellen för det ena kullen medan den andra desinficeras i behållaren och är redo för nästa kull.

   

Tandslipning ska inte göras rutinmässigt, endast om det finns sår på suggans juver eller på grisarnas huvud. Om tandslipning är nödvändigt är det viktigt att personen som utför det är utbildad för uppgiften. Om tandslipning inte görs korrekt kan bakterier få möjlighet att sprida sig till grisens käke och blodkärl. Slutligen kan grisen dö.

    

Få mer kunskap om smittskydd

Varför begränsa kullutjämning i grisstall?

Hur får spädgrisar en optimal start?

Råmjölk och antikroppars betydelse för grisens hälsa

Smittskydd i grisstallar

   

Tillbaka till toppen