Varför begränsa kullutjämning i grisstall?

Begränsa kullutjämning och uppnå bättre smittskydd.

Flytta grisarna så lite som möjligt och skydda dem bättre mot smitta.

Det är viktigt att minimera användning av kullutjämning av flera skäl. När du flyttar runt spädgrisarna, riskerar du att sprida eventuell smitta i stallet och mellan stallavdelningar (figur 1).

   

Samtidigt kan flyttning av grisar vara stressande för dem. Stress försämrar grisarnas immunförsvar och kan också försämra deras välbefinnande. Du bör därför minimera flyttning av spädgrisar efter grisning. Det betyder också att du bör begränsa användningen av uppsamlingssuggor.

   

Blandning av grisar ÖKAR avsevärt risken för smitta.

Att flytta grisar kullvis MINSKAR risken för smitta

Blandning av grisar ÖKAR avsevärt risken för smitta_Ceva
Att flytta grisar kullvis MINSKAR risken för smitta_Ceva

 

Smittskydd för grisar ingen kontakt_Ceva

 

Illustration: Undvik generell kontakt mellan stallavsnitt och mellan olika åldersgrupper, eftersom äldre grisar/suggor ofta bär på mer smitta än yngre grisar.

Få mer kunskap om smittskydd

Smittskydd i grisstallar

Vad är McRebel?

Hur får spädgrisar en optimal start?

Råmjölk och antikroppars betydelse för grisens hälsa

   

Tillbaka till toppen